Slánský obzor

logo
zobrazit

Staročeský jarmark v Třebízi

19. 8. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zvu vás na tradiční Staročeský jarmark, který se bude konat v sobotu 29. 8. 2020 od 9 do 16 hodin v areálu Národopisného muzea v Třebízi u Slaného. Pořadatelem této společensko-kulturní akce, na níž se podílí i naše společnost, je slánské Vlastivědné muzeum.
Mgr. Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z. s


Prezentace Slánského obzoru

30. 6. 2020 Dne 24. 6. 2020 se uskutečnila v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném veřejná prezentace 27. ročníku Slánského obzoru, na které se svými příspěvky vystoupili ředitel Gymnázia V. Beneše Třebízského Milan Dundr, dále ředitel slánského muzea Jan Čečrdle a zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová. Moderátorkou prezentace byla Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria. Této společensko-kulturní akce se zúčastnilo několik desítek zájemců, včetně vedoucí odboru kultury a památkové péče slánského městského úřadu Markéty Škrancové a tajemníka Městského úřadu ve Slaném Jaroslava Brabce. Nové vydání Slánského obzoru je možno zakoupit za 80 Kč ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a Státním oblastním archivu v Kladně. Z. Víšek, předseda Patrie, z.s., foto Jiří Skála


Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020

14. 5. 2020 Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Celý článek


Návštěva židovského hřbitova ve Slaném

20. 3. 2020 V odpoledních hodinách 15. 3. 2020 se z iniciativy cestovatele Viktora Čížka, spoluautora studie o židovských hřbitovech v našem kraji, která byla zveřejněna v Slánském obzoru 2016, a předsedy společnosti Patria Zdeňka Víška uskutečnila za účasti pozvaných přátel tematická exkurse na slánském židovském hřbitově. Její průběh popisuje reportáž V. Čížka http://viiktorrr.blog.cz/…ov-ve-slanem. Historický vývoj tohoto místa je zachycen v studii Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času (Slánský obzor 2014). Předsednictvo Patrie, z.s


Informace ředitele slánského muzea

10. 3. 2020 Vážení, v souladu s rozhodnutím bezpečnostní rady státu a podle pokynů zřizovatele jsme nuceni zrušit naplánovaný přednáškový cyklus Regio Slanensis VIII. (V případě, že se situace v nadcházejících dnech změní a veřejné akce budou opět umožněny, mohl by teoreticky cyklus nebo jeho část proběhnout, těžko však předvídat situaci.) Děkuji za pochopení a srdečně zdravím Mgr. Jan Čečrdle, ředitel


Regio Slanensis 2020

7. 3. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na březnové kulturní akce, které pro Vás připravilo Vlastivědné muzeum ve Slaném za spoluúčasti naší společnosti. Ve spolupráci s Gymnáziem V. Beneše Třebízského se uskuteční ve dnech 16. – 25. března 2020 již VIII. ročník výchovně-vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Přednášky v aule GVBT mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Program přednášek je uveden v příloze. V kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném vystoupí v rámci tohoto cyklu ve středu 25. března od 19 hodin Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny. Ve čtvrtek 26. března v 17 hodin zazní v malé galerii Vlastivědného muzea příspěvek ředitele slánského gymnázia Milana Dundra Slánská hora pohledem přírodovědce. Patria, z.s.


Výstava Tváře slánských spolků

8. 2. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zvu Vás na výstavu Tváře slánských spolků, která bude zahájena vernisáží ve Vlastivědném muzeu ve středu 12. 2. 2020 v 17. 00. Spolupořadatelem výstavy, která bude otevřena do 18. 4. 2020, je společnost Patria, z.s. Mgr. Zdeněk Víšek


Přednáška o Jiřím Adamu z Martinic

11. 1. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zvu vás na přednášku ředitele Vlastivědného muzea Jana Čečrdleho, která se bude konat 30. 1. 2020 v 18 hodin v Malé galerii slánského muzea. V tomto příspěvku se dozvíte, jak smečenský rodák Jiří Adam z Martinic dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec Jaroslav Bořita z Martinic a získal též manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s ženou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří Jan Čečrdle. Řeč bude i o vztahu Jiřího Adama z Martinic ke Slanému. Doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho manželky bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru. Vstupné na tuto netradičně pojatou přednášku, kterou doprovodí bohatý obrazový materiál, je dobrovolné. Spolupořadatelem akce je společnost Patria.
Mgr. Zdeněk Víšek


Zpráva o činnosti Patrie za rok 2019

11. 1. 2020 Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2019 byla příprava vydání 26. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném, Městského úřadu ve Slaném a Státního oblastního archivu v Praze – Státního okresního archivu v Kladně již více než čtvrt století. Vedení Státního oblastního archivu v Praze, s nímž Patria dlouhodobě spolupracovala, se však na jaře 2019 rozhodlo, že počínaje rokem 2020 na vydávání Slánského obzoru již participovat nebude, neboť jeho publikační preference se změnily. Díky vstřícnosti slánského starosty Martina Hrabánka se však podařilo příslušnou finanční částku na další vydání Slánského obzoru 2019 zajistit. Celý článek


Staročeský jarmark v Třebízi 2019

23. 8. 2019 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 31. srpna od 9 hodin v areálu skansenu lidové architektury v Třebízi připravilo slánské Vlastivědné muzeum tradiční Staročeský jarmark, na kterém se organizačně podílí rovněž naše společnost. V Cífkově statku čp.1 a Šubrtově statku čp.2 bude pro návštěvníky připravena ukázka středočeských řemesel, dechová hudba, zábava pro děti a občerstvení. Otevřeny budou i stálé expozice a hlavním bodem programu bude slavnostní otevření nové, resp. obnovené expozice Zemědělství na Slánsku v prostorách konírny.
Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z.s.


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy