Slánský obzor

logo
zobrazit

Dr. Zora Dvořáková zemřela.

27. 2. Dne 26. února 2022 zemřela ve věku 87 let po kratší těžké nemoci spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Jako autorka literatury faktu se etablovala v době normalizace, kdy byla pro své politické názory donucena odejít z původního zaměstnání v památkové péči. Tehdy se rozhodla, že se začne věnovat literatuře faktu. Její první knihy se obracejí především do 19. století, tedy do doby národního obrození. Během let vydala významné monografie předních českých osobností výtvarného umění. Jmenujme alespoň knihy Josef Václav Myslbek (1979), Josef Zítek (1983), Když ještě nebyli slavní (1988), Miroslav Tyrš; prohry a vítězství (1989), Indie, touho má (1993) nebo Byl jsem nejslavnější (2000). Celý článek


Přednáška o Slánské hoře 30.3.2022

5. 2. Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na přednášku Milana Dundra Slánská hora pohledem přírodovědce, která se bude konat 30. 3. 2022 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Ředitel Gymnázia Václava Beneše Třebízského M. Dundr se dlouhodobě věnuje výzkumu i ochraně flóry a fauny Slánské hory. Od roku 2017 rovněž přispívá svými přírodovědnými studiemi do regionální ročenky Slánský obzor. Spolupořadatelem přednášky je i naše společnost. Předsednictvo Patrie, z. s.


Zpráva o činnosti Patrie v roce 2021

5. 2. Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2021 byla příprava vydání 28. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném. Celý článek


Předvánoční pozdravení

19. 12. 2021 Vážení členové a příznivci Patrie, dovolte mi, abych vám popřál hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2022. Věřme, že nadcházející rok bude snad již lepší než dva roky minulé, kdy jsme společně čelili dosud nepoznaným problémům spojených s důsledky celosvětové pandemie. Činnost naší organizace, která dlouhodobě spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Slaném, ale pokračovala – byť obtížných podmínkách – i v tomto těžkém období. Díky aktivitám členů výboru Patrie se konala celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, o nichž průběžně informovaly naše webové stránky. V současné době je redakční radou Slánského obzoru připravováno další vydání této historické ročenky, jejíž veřejná prezentace je plánována na červen příštího roku. Na jaro příštího roku je rovněž plánováno uskutečnění valné hromady naší společnosti, která musela být z důvodu nepříznivé epidemiologické situace několikrát odložena. Ještě jednou vám přeji do dalších týdnů a měsíců vše dobré a těším se na další spolupráci. Zdeněk Víšek, předseda Patrie foto: Iveta Víšková


Pozvánka na koncert 13. 10. 2021

9. 10. 2021 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, který se bude konat ve středu 13. 10. 2021 od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalé piaristické koleje na Masarykově náměstí ve Slaném. Pořadatelem této akce je slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti.
Předsednictvo Patrie, z. s.


Pozvánka na přednášku o Dolním Slezsku (a Kladsku)

11. 9. 2021 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na přednášku České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 18 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Cestovatelé Viktor Čížek a Zdeněk Víšek vám přiblíží historický vývoj těchto dvou zemí, které až do 18. století byly součástí nadnárodního státního celku Země Koruny české, i úzký vztah měst Kladska, Vratislavi a Svídnice k českým dějinám. Celý článek


Staročeský jarmark v Třebízi 28. 8. 2021

17. 8. 2021 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovolujeme si Vám oznámit, že 13. ročník Staročeského jarmarku se bude konat v sobotu 28. srpna 2021 v Národopisném muzeu v Třebízi, a to od devíti do šestnácti hodin. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a občerstvení. Pro děti budou připraveny dílničky, divadelní představení a staročeský kolotoč. To vše bude doprovázet živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea, včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně. Celý článek


Prezentace nového Slánského obzoru

16. 5. 2021 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.
Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.
Celý článek


JUDr. Vladimír Dvořák (30. 3. 1921 – 16. 10. 1998)

2. 4. 2021 Dr. Vladimír Dvořák patřil mezi muže-vlastence, jaké bychom dnes stěží hledali. Svoji lásku k rodné zemi si nedal vzít, přestože byl politicky pronásledován, vězněn a nemohl vykonávat svoji profesi. Duševní rovnováhu získával prostřednictvím svých zájmů o literaturu, regionální historii a geografii. Až po roce 1990 mohl v celé šíři uplatnit svoje široké znalosti. Začal spolupracovat s regionálními historiky a badateli, kterými často pomáhal při zpracovávání zajímavých témat. Velkou měrou se zasloužil o popularizaci historie mlynářství v kladenském a slánském kraji , lektoroval několik turistických map, spolupracoval s Ústavem pro jazyk český na sjednocení místopisného názvosloví v našem kraji, stál u zrodu Konfederace politických vězňů , rovněž se podílel na obnově Sokola v Kladně . V Klubu českých turistů pracoval jako krajský značkař. Podílel se na přípravě Listů z Unhošťska, později Muzejních listů, jako člen redakční rady. Po vzoru vlastenců a národních buditelů založil v roce 1990 Společnost pro ochranu kulturního dědictví (dnes PATRIA, z.s.). Dlouholetou snahou dr. Dvořáka bylo obnovení regionální ročenky Slánský obzor . Vypracoval její novou moderní koncepci, která sice vycházela z původního záměru, ale rozšířil její působnost na celý region Kladenska a Slánska. Zároveň dokázal vybudovat redakční radu nejen z nadšených laiků, ale i odborných pracovníků se stejným zájem o zmiňovaný region. Pod jeho vedením vyšlo prvních pět ročníků. Během přípravy šestého ročníku náhle zemřel. Přestože dr. Vladimír Dvořák zemřel dne 16. října 1998, díky ročence Slánský obzor je stále mezi námi. Celý článek


Informační leták Historie slánské židovské komunity

11. 2. 2021 V závěru roku 2020 slánské Informační centrum ve spolupráci se společností Patria vydalo informační leták Historie slánské židovské komunity, který zachycuje vývoj této osobité náboženské minority ve Slaném i na Slánsku od středověku až do tragických událostí v letech 1939 – 1945. Celý článek


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy