Slánský obzor

logo
zobrazit

Pozvánka na vzdělávací cyklus Regio Slanensis 2023

29. 1. Vážení členové a příznivci Patrie, zvu vás na další ročník vzdělávacího cyklu Vlastivědného muzea ve Slaném Regio Slanensis, který se uskuteční v první polovině března tohoto roku v aule Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je i společnost Patria. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Zpráva o činnosti Patrie za rok 2022

29. 1. Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v loňském roce byla příprava vydání již 29. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném. Vedoucí redaktorkou Slánského obzoru od roku 1998 byla historička a spisovatelka Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022 ve věku 87 let. Její odchod připomněly nejen webové stránky Slánského obzoru a Vlastivědného muzea, ale také Kladenský deník, Slánská radnice a další periodika. Všestranné aktivity dr. Zory Dvořákové měly zcela zásadní význam pro činnost Patrie a vydávání Slánského obzoru a vzpomínka na ni vždy bude inspirací pro naši další práci. Její nekrolog byl zveřejněn v 29. ročníku Slánského obzoru a jeho autorkou byla její dlouholetá spolupracovnice Irena Veverková. Celý článek


Valná hromada Patrie 16.11.2022

29. 12. 2022 Vážení členové Patrie, dne 16.11.2022 se konala valná hromada naší společnosti, která zvolila nový výbor i novou redakční radu Slánského obzoru. Informace o jednání valné hromady jsou obsaženy v příloze. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Pozvánka na valnou hromadu 16.11.2022

6. 11. 2022 Vážení členové společnosti Patria, zvu vás na valnou hromadu naší společnosti, která se bude konat 16. listopadu 2022 od 17:00 v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Pozvánka na Slánské jazzové dny 2022

6. 11. 2022 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na letošní 55. ročník Slánských jazzových dnů, jejichž konání finančně podpořila také naše společnost. Patria, z.s.


Pozvánka na přednášku o Janu Šultysovi

16. 10. 2022 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, ve čtvrtek 20. října v 15,30 hod. vás zveme do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném na přednášku historika Jana Kiliána o slánském rodáku Janu Šultysovi z Felsdorfu, který byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost. Jan Kilián autorem studie o Janu Šultysovi, která byla zveřejněna v Slánském obzoru č. 29/2022. Této osobnosti se také věnoval v Slánském obzoruč. 17/ 2009 historik Zdeněk Víšek. Patria, z.s.


Pozvánka na koncert Matěje Bartoně

9. 10. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na autorský koncert absolventa slánského gymnázia Matěje Bartoně, který se uskuteční v kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 19. října v 19 hodin. Sbor a jednotlivé nástroje studentů pražských hudebních škol diriguje Matěj Bartoň. Na programu jsou skladby Doteky múzy, Sonáta č. 1 pro housle a klavír, Suita pro violoncello a klavír a Vodník. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost. Vstupenky ve výši 80 a 100 Kč je možné zakoupit na místě. Předsednictvo Patrie, z.s.


Pozvánka na přednášku 15.9.2022

4. 9. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na přednášku o historii cyklistiky na Slánsku, která se bude konat 15.9.2022 v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je také naše společnost. Předsednictvo Patrie, s.z.


Pozvánka na koncert 27.9.2022

2. 9. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, který se bude konat v úterý 27. 9. 2022 v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalé piaristické koleje na Masarykově náměstí ve Slaném. Pořadatelem této akce je slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti. Předsednictvo Patrie, z. s.


Staročeský jarmark v Třebízi 27. 8. 2022

25. 8. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás poslední prázdninovou sobotu do Třebíze, kde je pro vás v areálu zdejšího Národopisného muzea Slánska, které je součástí Vlastivědného muzea, připraven od devíti do šestnácti hodin tradiční Staročeský jarmark, na jehož realizaci se podílí také naše společnost. Při této příležitosti zde můžete zhlédnout obnovenou expozici mlynářství a samozřejmostí jsou komentované prohlídky celého areálu. Na této společensko-kulturní akci budou také zastoupena řemesla našich předků, vystoupí dechová hudba Dvořačka a budou se rovněž konat představení loutkového divadla. Dětské návštěvníky nepochybně zaujme staročeský kolotoč. Vstupné je symbolických 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Předsednictvo Patrie, z.s


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy