Slánský obzor

logo
zobrazit

Pozvánka na přednášku 15.9.2022

4. 9. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na přednášku o historii cyklistiky na Slánsku, která se bude konat 15.9.2022 v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je také naše společnost. Předsednictvo Patrie, s.z.


Pozvánka na koncert 27.9.2022

2. 9. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, který se bude konat v úterý 27. 9. 2022 v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalé piaristické koleje na Masarykově náměstí ve Slaném. Pořadatelem této akce je slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti. Předsednictvo Patrie, z. s.


Staročeský jarmark v Třebízi 27. 8. 2022

25. 8. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás poslední prázdninovou sobotu do Třebíze, kde je pro vás v areálu zdejšího Národopisného muzea Slánska, které je součástí Vlastivědného muzea, připraven od devíti do šestnácti hodin tradiční Staročeský jarmark, na jehož realizaci se podílí také naše společnost. Při této příležitosti zde můžete zhlédnout obnovenou expozici mlynářství a samozřejmostí jsou komentované prohlídky celého areálu. Na této společensko-kulturní akci budou také zastoupena řemesla našich předků, vystoupí dechová hudba Dvořačka a budou se rovněž konat představení loutkového divadla. Dětské návštěvníky nepochybně zaujme staročeský kolotoč. Vstupné je symbolických 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Předsednictvo Patrie, z.s


Pozvánka na přednášku o Chebsku a Ašsku

9. 8. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na přednášku slánských cestovatelů Viktora Čížka a Zdeňka Víška o nejzápadnějším regionu naší vlasti. Tato přednáška se bude konat v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném 21.9.2022. Spo­lupořadatelem akce je – vedle Vlastivědného muzea – také naše společnost. Předsednictvo Patrie,z.s.


Prezentace 29. ročníku Slánského obzoru

1. 5. 2022 V polovině června tohoto roku bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 29. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Celý článek


Tematická exkurse na židovský hřbitov v Hřivčicích

1. 5. 2022 Dne 18. 4. 2022 se z iniciativy cestovatele Viktora Čížka, spoluautora studie o židovských hřbitovech v našem kraji, která byla zveřejněna v Slánském obzoru 2016, a předsedy společnosti Patria Zdeňka Víška uskutečnila za účasti pozvaných přátel tematická exkurse na židovský hřbitov v Hřivčicích u Peruce. Tato exkurse navázala na předchozí dvě cesty na židovské hřbitovy ve Slaném (2020) a v Blevicích (2021). Její průběh popisuje reportáž Viktora Čížka, která je dostupná na webové stránce: https://viiktorrr.blogspot.com/…b-cesta.html


Dr. Zora Dvořáková zemřela.

27. 2. 2022 Dne 26. února 2022 zemřela ve věku 87 let po kratší těžké nemoci spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Jako autorka literatury faktu se etablovala v době normalizace, kdy byla pro své politické názory donucena odejít z původního zaměstnání v památkové péči. Tehdy se rozhodla, že se začne věnovat literatuře faktu. Její první knihy se obracejí především do 19. století, tedy do doby národního obrození. Během let vydala významné monografie předních českých osobností výtvarného umění. Jmenujme alespoň knihy Josef Václav Myslbek (1979), Josef Zítek (1983), Když ještě nebyli slavní (1988), Miroslav Tyrš; prohry a vítězství (1989), Indie, touho má (1993) nebo Byl jsem nejslavnější (2000). Celý článek


Přednáška o Slánské hoře 30.3.2022

5. 2. 2022 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na přednášku Milana Dundra Slánská hora pohledem přírodovědce, která se bude konat 30. 3. 2022 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Ředitel Gymnázia Václava Beneše Třebízského M. Dundr se dlouhodobě věnuje výzkumu i ochraně flóry a fauny Slánské hory. Od roku 2017 rovněž přispívá svými přírodovědnými studiemi do regionální ročenky Slánský obzor. Spolupořadatelem přednášky je i naše společnost. Předsednictvo Patrie, z. s.


Zpráva o činnosti Patrie v roce 2021

5. 2. 2022 Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2021 byla příprava vydání 28. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném. Celý článek


Předvánoční pozdravení

19. 12. 2021 Vážení členové a příznivci Patrie, dovolte mi, abych vám popřál hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2022. Věřme, že nadcházející rok bude snad již lepší než dva roky minulé, kdy jsme společně čelili dosud nepoznaným problémům spojených s důsledky celosvětové pandemie. Činnost naší organizace, která dlouhodobě spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Slaném, ale pokračovala – byť obtížných podmínkách – i v tomto těžkém období. Díky aktivitám členů výboru Patrie se konala celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, o nichž průběžně informovaly naše webové stránky. V současné době je redakční radou Slánského obzoru připravováno další vydání této historické ročenky, jejíž veřejná prezentace je plánována na červen příštího roku. Na jaro příštího roku je rovněž plánováno uskutečnění valné hromady naší společnosti, která musela být z důvodu nepříznivé epidemiologické situace několikrát odložena. Ještě jednou vám přeji do dalších týdnů a měsíců vše dobré a těším se na další spolupráci. Zdeněk Víšek, předseda Patrie foto: Iveta Víšková


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy