Slánský obzor

logo

Pozvánka na prezentaci Slánského obzoru 19. 6. 2024

V druhé polovině června 2024 bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný, Statutárního města Kladna a Nadačního fondu Zory Dvořákové vydán již 31. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Šéfredaktorkou Slánského obzoru je od roku 2022 kladenská historička a archivářka Irena Veverková.

Příspěvky v letošním ročníku Slánského obzoru jsou opět velmi rozmanité, neboť čtenáři zde naleznou – kromě příspěvků dalších – studie M. Bárty Slaný za vpádu Pasovských 1611, Z. Víška 150 let železnice ve Slaném a M. Dundra Padají ve Slaném a jeho okolí meteority ?

Osobnosti lékaře Oskara Fischera věnoval pozornost M. Šmehýl jenž ve své stati tohoto slánského rodáka představil především jako významného vědce a spoluobjevitele Alzheimerovy choroby.

Minulostí i přítomností Kladna se zabývali ve svých studiích I. Veverková (Slavnostní začátek cesty k modernímu Kladnu) a K. Drvola (Profesor Vilém Lippert a jeho studenti v soukolí totalitních režimů).

Veřejné uvedení nového ročníku Slánského obzoru se uskuteční 19. 6. 2024 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí absolvent slánského gymnázia Matej Šmehýl s komentovanou prezentací svého příspěvku o Oskaru Fischerovi. Moderátorkou setkání bude šéfredaktorka I. Veverková.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy