Slánský obzor

logo

Činnost Patrie v roce 2023

Zpráva o činnosti Patrie za rok 2023
Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v loňském roce byla příprava vydání jubilejního 30. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, která byla vydána za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném

Dne 16. 2. 2023 se v rámci komponovaného vzpomínkového programu konalo v Kladně odhalení pamětní desky na rodném domě výtvarnice Ludviky Smrčkové v ulici Milady Horákové, kde za spolek Patria promluvila historička Irena Veverková.
Dr. I. Veverková se za společnost Patria také zúčastnila 27. 2. 2023 u příležitosti 81. výročí transportů židů z Kladenska a Slánska odhalení Kamenů zmizelých v Tyršově ulici v Kladně a následného pietního aktu v Ctiborově ulici. Ve dnech 7. 3. – 16. 3. 2023 se v aule slánského gymnázia uskutečnil 8. ročník vzdělávací akce Regio Slanensis, který zahrnoval šest přednášek, které byly věnovány především historii Slaného a Slánska. Spolupořadatelem této akce byla společnost Patria. V Malé galerii Vlastivědného muzea byl 21. 6. 2023 veřejnosti představen obsah 30. ročníku Slánského obzoru. Na této akci vystoupil se svým příspěvkem o vztahu Karla Havlíčka Borovského k našemu kraji předseda Patrie Zdeněk Víšek. Moderátorkou setkání byla vedeoucí redaktorka Slánského obzoru Irena Veverková.

Dne 26. 8. 2023 se Patria, z. s. již tradičně podílela na zajištění Staročeského jarmarku v Třebízi, který se těšil velké návštěvnosti.

Dne 26. 9. 2023 se v kapli Zasnoubení Panny Marie na Masarykově náměstí v Slaném konal koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Pořadatelem této akce bylo slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti ¨ Dne 18. 10. 2023 se v kapli Zasnoubení Panny Marie uskutečnil koncert Kláry Findeisové a Matěje Bartoně, který byl podpořen společností Patria.

Dne 2. 11. 2023 se z iniciativy tajemnice Petry Kubrové sešli členové a příznivci Patrie u hrobu Václava Štecha na slánském hřbitově, aby si krátkým vzpomínkovým aktem připomněli památku tohoto zakladatele slánského muzea a Slánského obzoru. Akce, na které promluvil Z. Víšek, se zúčastnil také místostarosta města Radek Vndráček.

Počátkem listopadu 2023 se v Malé galerii Vlastivědného muzea v Slaném uskutečnila cestovatelská přednáška V. Čížka a předsedy Patrie Z. Víška o historii a přítomnosti východočeské Chrudimi, kterou s naším městem spojují především osobnosti Jana Mydláře a architekta Jana Vejrycha.

Dne 21. 11. 2023 se Patria podílela na uspořádání koncertu Středočeského tria v kapli Zasnoubení Panny Marie v Slaném.

O přednáškových, badatelských a publikačních aktivitách Patrie byla veřejnost informována v Kladenském deníku, v měsíčníku Slánská radnice i čtvrtletníku Posel z Jeruzaléma, průběžně pak na webových stránkách Slánského obzoru, Vlastivědného muzea, Gymnázia Václava Beneše Třebízského a Městského úřadu ve Slaném. V průběhu roku 2023 se redakční rada Slánského obzoru sešla celkem pětkrát.
Mgr. Zdeněk Víšek, předseda

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy