Slánský obzor

logo

Bibliografie kladenských historických námětů v Slánském obzoru

Přehled odborných statí a studií o historických událostech a osobnostech Kladna, respektive Kladenska, které byly zveřejněny v ročence Vlastivědného muzea v Slaném a společnosti Patria Slánský obzor od jeho obnovení v roce 1993.

1993 – 1994

Ministr, Z., Dvě pravěké kultovní astronomicky orientované stavby na Kladensku a Slánsku

1995

Oliverius, M., Zapomenutá sláva motyčínské kopané

1996

Kastner, Q., Archiválie k dějinám okresu Kladno v Státním oblastním archivu v Litoměřicích

1997

Ministr, Z., Obzory Slánska a Kladenska aneb o dohlednosti z našich „hor“, velikosti planety Země a kalendáři pravěkých Čech

Vykouk, J. ml., Heraldické zajímavosti z Kladenska a Slánska

Krůta, V. , Podzemí vojenská organizace Obrana národa na Kladensku a Slánsku v letech 1939 – 1940

Oliverius , M. , Pamětní kniha obce Motyčína

Oliverius, M. , František Koucký

1998

Kovařík, J., Ždárští ze Žďáru a vývoj panství Kladno

Majer, J., Státní průzkum slánsko-kladenské kamenouhelné pánve 1842 – 1855

Melichar, K. , Soupis názvů dolů Kladensko-rakovnické uhelné pánve

Dvořáková, Z., Klub K 231 v kladenském okrese

Veverková, I., Mladá léta světově proslulého architekta Antonína Raymonda

1999

Kovařík, J., Karel Wittgenstein

Veverková, I., Knihtiskař Jaroslav Šnajdr a jeho podnikatelská činnost

Sehnalová, M. , Dramatik Václav Štech a kladenské divadlo

2000

Šťovíček, J., Žďárští a Martinicové

Kovařík, J., Strojírenská výroba Poldiny hutě do 1945

Veverková, I., Gymnázium v Kladně – stoletý jubilant

Oliverius, M., 90 let kopané ve Švermově

Sehnalová, M., Josef Strouhal, první ředitel kladenského divadla

2001

Kovařík, J., Poldina huť a válečná loď „President Masaryk“

Veverková, I., Václav Suk

2002

Dobner, L. , Vznik Sokola pražského a jeho následné rozšíření na Slánsku a Kladensku

Veverková: I., Krajinská výstava 1902 v Kladně

Sehnalová , M. , Příspěvek k historii stavby divadelní budovy v Kladně

Krůta, V. , Vašek (Václav Klabík z Kladna)

Kovařík, J., Německé plány na přestavbu Kladna (1939—1942)

2003

Sehnalová, M., Kladenská profesionální divadelní scéna a revoluční rok 1918

Kovařík, J. , Franz Hummelberger a Poldina huť

Krůta, V. , Zřízení venkovní služebny německé tajné státní policie (Gestapa) v Kladně

Veverková, I., Ludvika Smrčková, první dáma českého skla

2004

Veverková, I., Vznik odborného průmyslového školství v Kladně

Krůta, V. , Personální obsazení kladenské služebny německé tajné policie (Gestapa)

Sehnalová, M. , Světlo v ddobě temna; Kapitola z historie kladenského divadla

2005

Hrošová, M., Šebelová, O., Kladenská trestní akce 1939

Veverková, I., Výstavní činnost v Kladně v 1. polovině 20. století

Sehnalová, M. , Přelomový rok kladenského divadla

Kovařík, J., Kladenské hutě v poválečném období (1946—1970)

Oliverius, M., František Kloz

Vykouk, J., Socha Svobody v Kladně

2006

Kovařík, J., Bombardéry nad Kladnem – Nálet na sv. Jana ve Vrapicích dne 12. září 1944

Sehnalová, M., Oslavy jubileí kladenského divadla

Hrnčířová, K. , Vzorné sídliště v Kladně

Veverková, I., František Wald

Veverková, I., Odhalení pamětní desky Antonínu Raymondovi

2007

Kovařík, J., Obchodní politika a marketing Poldiny hutě v letech 1890—1938

Veverková, I., 65. výročí od vypravení kladenských židovských transportů do Terezín

Veverka, V., Africký cestovatel Bedřich Machulka

2008

Kovařík, J., Staré Kladno z pohledu německé menšiny

Habartová, K. , Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny na Kladensku a Slánsku během první světové války

Veverková, I., Masaryk a Kladno – památky na prvního prezidenta

Voldráb, T., Vápenné pece Vojtěšské huti v Kladně

Oliverius, M., Ke 40. výročí úmrtí PhDr. Rudolfa Kollera

Hes, M., Památka židů z Kladenska a Slánska v Yad Vashem

2009

Hrnčířová, K., Kladenský pivovar

Oliverius, M., Italští vysídlenci na Kladensku a Slánsku v letech 1915—1919

Kovařík, J., Privatizace POLDI Kladno

Drvola, K. , Kladenský přírodovědec RNDr. Josef Žofka

Náprstek, V., Stavitel Václav Náprstek

2010

Hrnčířová, K., Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu

Veverková, I. , Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska

Veverková, I., Stanislav Kulhánek

2011

Durdík, T., Hrad Jenčov

Urbanová, J., František Koucký ve vzpomínkách pamětníků odboje na Jadranu za 1. světové války

Oliverius, M., Glosa k ukrytí pamětní desky Františka Kouckého v době Protektorátu Čechy a Morava

Procházka, F., Východočeské kořeny rodu Bondyů

Hrnčířová, K., Barnett Stross a Lidice Shall Live

Veverková, I., Zdeněk Miler

2012

Hrnčířová, K. , Německé děti na Kladensku

2013

Hrnčířová, K., Dvě Dříně

Veverková, I., Rudolf Černý a Kladno

2014

Veverková, I., Hornické hudby – součást hudební historie Kladna

Hes, M., Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších

Veverková, I., Antonín Čermák a česká Amerika

2015

Kuchyňka, Z., V záři i ve stínu kalicha – Několik poznámek k husitství na Slánsku i Kladensku

Hes, M., Historické reflexe v díle regionálního básníka Jiřího Rudy

Vykouk, J., Historie loutkového divadla v Kladně

Veverková, I., Nelehká cesta Karla Součka

2016

Pařízková, K., Historie kaple sv. Floriana v Kladně

Víšek, Z., Čížek, V., Venkovské židovské hřbitovy v našem kraji

Bárta, M., Četníci a hornická stávka na Kladensku v říjnu 1928

Šíma, J., MUDr. Zdeněk Foustka a jeho rodina

Veverková, I., E. Bohuslav Niederle

2017

Veverková, I., Osud Františka Dečmara a jeho židovské rodiny

2018

Veverková, I., Antonín Raymond ve službách armády USA v době Velké války

Bárta, M., Tragická smrt kladenského interbrigadisty Josefa Bendy

2019

Veverková, I., Adolf Kubát

2020

Hes, M., Dějiny regionu – region v dějinách (Slánsko a Kladensko v současných dějepisných atlasech)

Víšek, Z., Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně

Veverková, I. , Viktor Reimann

Vykouk, J., Vlastenec Karel Alois Polánek

2021

Marek, L., Četnická stanice v Kladně ve stínu první republiky

Veverková, I., Jiří Viktor Daneš

2022

Veverková, I., Hlavní nádraží Kladno

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy