Slánský obzor

logo

PATRIA – společnost pro ochranu kulturního památek byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra 4. července 1991 jako dobrovolná nezávislá a nepolitická organizace, která si klade za cíl usilovat o poznání, ochranu, záchranu a popularizaci památek všeho druhu (nemovitých, movitých dokladů veškeré kulturní a civilizační činnosti). V lednu 1997 byl název Společnosti upraven na PATRIA – společnost pro ochranu kulturního dědictví. Počátkem činnosti bylo obnovení Slánského obzoru, jehož první (101.) ročník vyšel jako dvojčíslí v roce 1994.

Zakladatelem a prvním předsedou společnosti PATRIA byl dr. Vladimír Dvořák (30. 3. 1921 – 16. 10. 1998). Jako zakladatel a předseda Společnosti pro ochranu kulturního dědictví inicioval obnovení kdysi tak proslulého Slánského obzoru. Stanovil jeho koncepční i odborný profil a sestavil prvních pět ročníků. Podílel se však i na jiných aktivitách, například v roce 1994 na přípravě mlynářské výstavy v Okresním muzeu v Kladně, na vydávání Muzejních listů Kladenska a Unhošťska, nebo na ochraně a obnově některých drobných nemovitých památek. V padesátých letech byl vězněn za své politické názory. V době Pražského jara patřil mezi zakládající členy Klubu 231 a stal se členem ústřední dokumentační komise a předsedou kladenské organizace K 231. V 70. letech v době normalizace byl zbaven svého zaměstnání, avšak po listopadu 1989 byl činný na poli vlastivědné práce.

Od listopadu 1998 do srpna 2014 předsedal společnosti Patria dr. Václav Moucha.

V prosinci 2014 se stal předsedou společnosti Mgr. Zdeněk Víšek.

Činnost společnosti PATRIA se koncem devadesátých let rozšířila. Z podnětu PATRIE bylo realizováno několik pamětních desek v Kladně i na Slánsku.

Od roku 2001 společnost PATRIA navázala spolupráci s kronikáři obcí v okrese Kladno.

iconStanovy

iconZápis z valné hromady 4. 2. 2010

iconZápis z valné hromady 3. 12. 2014

iconDoplněk vyúčtování k zápisu z valné hromady 3. 12. 2014

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka