Slánský obzor

logo

29. ročník Slánského obzoru

Otevíráte tradiční ročenku Slánský obzor, která byla v roce 1993 obnovena JUDr. Vladimírem Dvořákem, jako moderní regionální periodikum. Zakladatel řídil prvních pět ročníků obnoveného Slánského obzoru a po jeho náhlém úmrtí v roce 1998 zaujala místo šéfredaktora jeho manžel-ka, renomovaná autorka literatury faktu, PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Zora Dvořáková navázala na práci svého manžela a stála v čele redakční rady až do konce ro-ku 2021, kdy onemocněla a po krátké těžké nemoci v únoru 2022 zemřela. Přes veškerý smutek pokračovala redakční rada ve své práci a připravila další ročník Slánského obzoru v podobě, na kterou jste zvyklí. Na přání zesnulé Zory Dvořákové zaujala její místo PaedDr. Irena Veverková, která již léta spolupracovala na přípravě každého z čísel. Takřka třicetiletá tradice obnoveného Slánského obzoru je pro nás všechny dostatečnou hnací silou a motivací, abychom v této práci pokračovali, a tím zároveň uctili památku obou předchozích šéfredaktor

icon

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky