Slánský obzor

logo

Cyril Bouda

Cyril Bouda, kmotřenec Mikoláše Alše, se narodil 14. 11. 1901 v Kladně v domě čp. 1499. Po několika měsících se celá rodina přestěhovala do nedaleké vily zvané Libochvíle (čp. 1504). Malý Cyril žil v Kladně do svých pěti let.

V roce 1906 se rodina přestěhovala do Prahy, kde Cyril začal chodit do školy. Po absolvování Umělecko – průmyslové školy v Praze ve třídě profesora Františka Kysely, se stal posluchačem Akademie ve třídě profesora Maxe Švabinského. V letech 1929 – 1932 působil jako asistentem grafické speciálky AVU v Praze. V následujících letech vyučoval figurální kreslení na pražské technice. V roce 1947 byl jmenován profesorem Pedagogické fakulty UK Praha.

Od počátku své tvorby se věnoval krajinářství a je jedním z nejvýraznějších představitelů české moderní ilustrace. Koncem 30. let se zasadil o renesanci mědirytů a kamenokrytiny, v pozdějších letech si oblíbil techniku barevné litografie.

Cyril Bouda do konce života udržoval kontakt s rodným městem. Vztah ke Kladnu se promítl i do jeho rozsahem úctyhodné, tvorby. Vždyť během života graficky upravil více jak tři stovky knih. V kladenském regionu zachytil Klášter v Hájku (olej na plátně) a haldy (barevná litografie) s názvem Kladno. Řada drobných grafik pak vznikla během II. světové války v okolí Unhoště. Některé z nich zdobily ex libris nebo novoročenky Boudových přátel, v jejichž vzpomínkách zůstal až do posledních chvil života nejen pilným a svědomitým kreslířem, grafikem, ilustrátorem, malířem, ale i návrhářem vitráží, gobelínů i známek.

Cyril Bouda získal během života řadu ocenění. V roce 1961 byl jmenován zasloužilým umělcem, následně v roce 1976, tedy u příležitosti 75. narozenin, byl jmenován čestným občanem města Kladna. Zemřel 29. 8. 1984 v Praze.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka