Slánský obzor

logo
zobrazit

Informace ředitele slánského muzea

10. 3. 2020 Vážení, v souladu s rozhodnutím bezpečnostní rady státu a podle pokynů zřizovatele jsme nuceni zrušit naplánovaný přednáškový cyklus Regio Slanensis VIII. (V případě, že se situace v nadcházejících dnech změní a veřejné akce budou opět umožněny, mohl by teoreticky cyklus nebo jeho část proběhnout, těžko však předvídat situaci.) Děkuji za pochopení a srdečně zdravím Mgr. Jan Čečrdle, ředitel


Regio Slanensis 2020

7. 3. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na březnové kulturní akce, které pro Vás připravilo Vlastivědné muzeum ve Slaném za spoluúčasti naší společnosti. Ve spolupráci s Gymnáziem V. Beneše Třebízského se uskuteční ve dnech 16. – 25. března 2020 již VIII. ročník výchovně-vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Přednášky v aule GVBT mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Program přednášek je uveden v příloze. V kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném vystoupí v rámci tohoto cyklu ve středu 25. března od 19 hodin Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny. Ve čtvrtek 26. března v 17 hodin zazní v malé galerii Vlastivědného muzea příspěvek ředitele slánského gymnázia Milana Dundra Slánská hora pohledem přírodovědce. Patria, z.s.


Výstava Tváře slánských spolků

8. 2. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zvu Vás na výstavu Tváře slánských spolků, která bude zahájena vernisáží ve Vlastivědném muzeu ve středu 12. 2. 2020 v 17. 00. Spolupořadatelem výstavy, která bude otevřena do 18. 4. 2020, je společnost Patria, z.s. Mgr. Zdeněk Víšek


Přednáška o Jiřím Adamu z Martinic

11. 1. 2020 Vážení členové a příznivci Patrie, zvu vás na přednášku ředitele Vlastivědného muzea Jana Čečrdleho, která se bude konat 30. 1. 2020 v 18 hodin v Malé galerii slánského muzea. V tomto příspěvku se dozvíte, jak smečenský rodák Jiří Adam z Martinic dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec Jaroslav Bořita z Martinic a získal též manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s ženou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří Jan Čečrdle. Řeč bude i o vztahu Jiřího Adama z Martinic ke Slanému. Doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho manželky bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru. Vstupné na tuto netradičně pojatou přednášku, kterou doprovodí bohatý obrazový materiál, je dobrovolné. Spolupořadatelem akce je společnost Patria.
Mgr. Zdeněk Víšek


Zpráva o činnosti Patrie za rok 2019

11. 1. 2020 Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2019 byla příprava vydání 26. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném, Městského úřadu ve Slaném a Státního oblastního archivu v Praze – Státního okresního archivu v Kladně již více než čtvrt století. Vedení Státního oblastního archivu v Praze, s nímž Patria dlouhodobě spolupracovala, se však na jaře 2019 rozhodlo, že počínaje rokem 2020 na vydávání Slánského obzoru již participovat nebude, neboť jeho publikační preference se změnily. Díky vstřícnosti slánského starosty Martina Hrabánka se však podařilo příslušnou finanční částku na další vydání Slánského obzoru 2019 zajistit. Celý článek


Staročeský jarmark v Třebízi 2019

23. 8. 2019 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu 31. srpna od 9 hodin v areálu skansenu lidové architektury v Třebízi připravilo slánské Vlastivědné muzeum tradiční Staročeský jarmark, na kterém se organizačně podílí rovněž naše společnost. V Cífkově statku čp.1 a Šubrtově statku čp.2 bude pro návštěvníky připravena ukázka středočeských řemesel, dechová hudba, zábava pro děti a občerstvení. Otevřeny budou i stálé expozice a hlavním bodem programu bude slavnostní otevření nové, resp. obnovené expozice Zemědělství na Slánsku v prostorách konírny.
Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z.s.


Slánský obzor č. 26

15. 6. 2019 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s, slánským Vlastivědným muzeem a Státním oblastním archivem v Praze – Státním oblastním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán dvacátý šestý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této regionální ročenky je uznávaná historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Celý článek


Pozvánka na Regio Slanesis 2019

9. 3. 2019 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme Vás na přednáškový vzdělávací cyklus slánského Vlastivědného muzea Regio Slanensis, který se koná od 12. 3. do 20. 3. 2019 v aule Gymnázia Václava Beneše Třebízského v Slaném. Spoluorganizátorem této výchovně-vzdělávací akce je rovněž naše společnost. Program přednášek je uveden v přiloženém souboru. Předsednictvo Patrie, z.s.


Autogramiáda v Kladně 14. 2. 2019

9. 3. 2019 Dne 14. 2. 2019 se v Středočeské vědecké knihovně v Kladně konala autogramiáda Ireny Veverkové a Zdeňka Víška, autorů nejnovější publikace společnosti Patria Příběh Velké války/Příběh tří bratrů ve velké válce, která byla vydána v prosinci 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a ukončení první světové války. Foto Monika Urbanová. Celý článek


Pozvání na autogramiádu 14. února 2019

3. 2. 2019 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme Vás na autogramiádu knihy Příběh Velké války; Příběh tří bratrů ve Velké válce autorů Zdeňka Víška a Ireny Veverkové, která se bude konat 14. 2. 2019 od 16. 30 hod. v 1. patře Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Celý článek


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy