Slánský obzor

logo

Zpráva o činnosti Patrie za rok 2022

Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v loňském roce byla příprava vydání již 29. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném. Vedoucí redaktorkou Slánského obzoru od roku 1998 byla historička a spisovatelka Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022 ve věku 87 let. Její odchod připomněly nejen webové stránky Slánského obzoru a Vlastivědného muzea, ale také Kladenský deník, Slánská radnice a další periodika. Všestranné aktivity dr. Zory Dvořákové měly zcela zásadní význam pro činnost Patrie a vydávání Slánského obzoru a vzpomínka na ni vždy bude inspirací pro naši další práci. Její nekrolog byl zveřejněn v 29. ročníku Slánského obzoru a jeho autorkou byla její dlouholetá spolupracovnice Irena Veverková.

Doznívání nepříznivé epidemiologické situace na jaře 2022 již bohužel potřetí znemožnilo uskutečnění dalšího ročníku vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Za spoluúčasti Patrie (a ve spolupráci s Vlastivědným muzeem) se ale Patrii v průběhu tohoto roku podařilo uskutečnit celou řadu dalších vzdělávacích akcí. Ve dnech 22. – 25. února proběhla v Kladně celotýdenní vzpomínková akce, kdy si obyvatelé města připomínali 80. výročí od vypravení dvou kladenských židovských transportů. V rámci těchto vzpomínkových akcí naše členka Irena Veverková promluvila pod pamětní deskou umístěnou na místě seřadiště, představila 2. rozšířené vydání svojí knihy Cesta bez návratu a přímo na kladenském hřbitově připomněla historii založení hřbitova a promluvila o některých kladenských rodinách, jejichž členové jsou v tomto místě pohřbeni. Přednáška přímo v terénu se setkala s neobyčejným zájmem mezi obyvateli. Dne 30. 3. 2022 se v Malé galerii slánského muzea konala přednáška ředitele slánského gymnázia Milana Dundra o geologickém vývoji Slánské hory. Dne 18. 4. 2022 společnost Patria uskutečnila další tematickou exkursi – tentokráte na židovský hřbitov v Hřivčicích u Peruce. V Malé galerii Vlastivědného muzea byl 22. 6. 2022 veřejnosti představen obsah 29. ročníku Slánského obzoru. Na této akci vystoupil se svým příspěvkem o návštěvách T. G. Masaryka ve Slaném předseda Patrie Zdeněk Víšek. Moderátorkou setkání byla tajemnice Patrie Irena Veverková.

Dne 27. 8. 2022 se Patria, z. s. již tradičně podílela na zajištění Staročeského jarmarku v Třebízi, který se těšil velké návštěvnosti.

V září 2022 se ve Vlastivědném muzeu uskutečnily dvě přednáškové akce – dne 15. 9. hovořili o historii cyklistiky v našem kraji Lenka Mazáčová a o týden později seznámili účastníky přednášky s minulostí i přítomností Ašska a Chebska cestovatelé Viktor Čížek a Zdeněk Víšek.

¨

Dne 27. 9. 2022 se v kapli Zasnoubení Panny Marie na Masarykově náměstí v Slaném konal koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Pořadatelem této akce bylo slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti.

Ve druhé polovině října 2022 se dále uskutečnily za spoluúčasti Patrie dvě významné kulturně-společenské akce – autorský večer absolventa slánského gymnázia Matěje Bartoně, který se konal v kapli Zasnoubení Panny Marie 19. 10. 2022, a o den později o osobnosti slánského rodáka Jana Šultyse z Felsdsorfu, jenž byl popraven v červnu 1621 na pražském Staroměstském náměstí, přednášel v Malé galerii Jan Kilian.

Patrie se podílela rovněž na zajištění 55. ročníku Slánských jazzových dní, které se uskutečnily v kapli Zasnoubení Panny Marie a v Městském centrum Grand 18. 11. – 20. 11. 2022.

Dne 16. 11. 2022 se v Malé galerii Vlastivědného muzea sešla valná hromada Patrie, která zvolila nové předsednictvo Patrie – předsedou se stal Zdeněk Víšek, vedoucí redaktorkou Slánského obzoru Irena Veverková a tajemnicí společnosti Petra Kubrová. Zápis o průběhu valné hromady je dostupný na webové stránce www.slanskyobzor.cz

V průběhu roku 2022 se redakční rada Slánského sešla celkem pětkrát.

O přednáškových, badatelských a publikačních aktivitách Patrie byla veřejnost informována v Kladenském deníku a v měsíčníku Slánská průběžně pak na webových stránkách Slánského obzoru, Vlastivědného muzea, Gymnázia Václava Beneše Třebízského a Městského úřadu ve Slaném.

Členové společnosti Patria (především I. Veverková, J. Čečrdle, M. Bárta, M. Hes a Z. Víšek) byli publikačně aktivní také v celé řadě historicky zaměřených časopisů – odborných i populárně naučných.

Mgr. Zdeněk Víšek, předseda

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy