Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 22

NA PRAHU 22. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Když před sto lety po silvestrovské noci slánští občané oslavovali nástup nového roku 1914, netušili, jako nikdo netušil, že to bude rok výbuchu první světové války a že tato Velká válka odstartuje události, které poznamenají všechna následující desetiletí dvacátého století.

Dva totalitní režimy – fašistický a komunistický – a druhá světová válka včetně řady následujících dílčích konfliktů po celém světě přivodily nejen obrovské oběti na lidských životech, ale pokřivily i dosavadní hodnoty, které byly respektovány. Lidé si na Nový rok 1914 přáli šťastný nový rok a netušili, jakými zkouškami budou procházet, jaké otřesy, pohromy a tragédie je očekávají…

Válka, která v červenci 1914 zachvátila rakousko-uherskou monarchii a většinu ostatní Evropy, se záhy promítla do života běžných občanů. Bylo tomu tak i ve Slaném. Muži nastupovali vojenskou službu, v říjnu byl do Slaného přivezen první transport raněných vojínů, kteří byli umístěni v nemocnici Červeného kříže v budově zimní školy hospodářské. Další nemocnice pro raněné byla zřízena v budově staré dívčí školy. Lazarety pro vojíny rekonvalescenty se zabezpečily ve Smečně, v Budenicích a ve Vraném.

Protože válečné události nabyly netušených rozměrů a panovala obava před vypuknutím epidemií, budoval se ve Slaném rychle infekční pavilón a desinfekční vybavení jako doplněk místní veřejné nemocnice. Zvětšovaly se zásobovací problémy. Ve Slaném se objevili uprchlíci z Haliče (většinou Poláci), kteří byli válečnými událostmi zbaveni svého domova a majetku. Bylo třeba poskytnout jim přístřeší, jídlo i obutí. Život den po dni byl složitější, namáhavější a krutější.

Některé tyto skutečnosti z historie města Slaného a Slánska byly již zachyceny v několika statích uveřejněných v předešlých ročnících Slánského obzoru. V tomto ročníku jsou dvě statě, které zaznamenávají závažné a otřesné skutečnosti ze složitého obrazu dvacátého století. Je to stať Milana Hese „Kladenské doly ve vzpomínkách přeživších“ a portrétní studie Zdeňka Víška „Tragický osud slánského rodáka René Černého“.

Obsah Slánského obzoru je však programově rozmanitý, není zaměřen jen na dvacáté století, ale tematicky i časově jde hlouběji do minulosti. Proto je tu stať o mincovním pokladu ze Slaného, o hornických hudbách na Kladensku, o známé slánské osobnosti Antonínu Krecarovi, o průkopníkovi tělocviku v Čechách Janu Malýpetrovi, o četnických stanicích ve Slaném, o vybudování chorobince v Unhošti a leccos dalšího včetně zpráv ze současného kulturního dění.

Ačkoliv jsme toto číslo Slánského obzoru začali sestavovat s obvyklým elánem, uzavírali jsme ho v posmutnělé atmosféře, protože uprostřed léta nečekaně zemřel předseda Patrie PhDr. Václav Moucha, CSc. Proto je na počátku tohoto ročníku o něm uveřejněno několik vzpomínek. Za sebe mohu k jeho odchodu říci: Poznali jsme se v polovině šedesátých let minulého století. Posledních patnáct roků nás pojilo nejen dosavadní přátelství, ale také úzký spolupracovní kontakt při realizaci programu společnosti Patrie a při přípravě všech ročníků Slánského obzoru. Vždy jsem oceňovala vedle jeho odbornosti jeho lidské vlastnosti: upřímnost, obětavost, velkorysost, noblesu. Svým skvělým smyslem pro humor dokázal kolem sebe vytvářet atmosféru pohody, takže lidem bylo v jeho společnosti dobře.

Jeho úžasnou obětavost jsem si znovu ověřila v posledních letech, kdy jsem dokončovala výzkum, jenž se zabýval osudem ostatků politických vězňů popravených komunistickým režimem.

Potřebovala jsem, aby byl archeologicky prozkoumán společný hrob u strašnického krematoria v Praze, protože se ústně tradovalo, že by tu měla být uložena urna Milady Horákové. Požádala jsem dr. Mouchu, aby se tohoto náročného úkolu ujal, což on obětavě učinil a odvedl perfektní výkon. Výsledek svého archeologického zkoumání společného hrobu ve Strašnicích uložil do „Zprávy o pokusu identifikovat urnu s ostatky JUDr. Milady Horákové“, z níž jsem výběr textu, tabulek a fotografií publikovala v knize „Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu“. Bez jeho vědomí jsem tam vložila i jeho fotografii, nad čímž se durdil, ale pak to přijal. I tato drobnost vypovídá o jeho povahových vlastnostech, byl velmi skromný.

Do dalšího období už nastupujeme bez něho, ale doufám a pevně věřím, že jeho představu, jak by měla Patrie pracovat a jak by měl vypadat Slánský obzor, splníme.

Zora Dvořáková

OBSAH PhDr. Václav Moucha, CSc. (2) Na prahu 22. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3) Vzpomínky na Václava Mouchu (5) STATĚ A POJEDNÁNÍ † Václav Moucha, Ondřej Švejcar: Mincovní nález ze Slaného – Lipové ulice (10) Zdeněk Víšek: Jan Malýpetr – průkopník tělocviku v Čechách (19) Irena Veverková: Hornické hudby, součást hudební historie Kladna (39) Milan Bárta: Četnická stanice ve Slaném 1850 –1945 (50) Zdeněk Víšek: Antonín Krecar – slánský učitel, historik a starosta (68) Květa Hrnčířová: Masarykův chorobinec v Unhošti (80) Milan Hes: Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších (87) PORTRÉTNÍ GALERIE Tomáš Raichl: Malíř Adam Beránek (Lämmel) – život a dílo (96) Irena Veverková: Antonín Čermák a česká Amerika (107) Zdeněk Víšek: Tragický osud slánského rodáka René Černého (119) ZPRÁVY Slánské muzeum v posledních letech (Jan Čečrdle) (134) 7. ročník historické konference ve Slaném (Pavel Bartoníček) (143) Slánští zmizelí sousedé 2010 – 2014 (Gabriela Cimrmanová s Soňa Hamzová) (145) Nové kladenské ulice (Jaroslav Vykouk) (150) Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2014) (155) KRONIKA Z Kroniky královského města Slaného za rok 2014 (Božena Franková a Zdeněk Víšek) (157) Z regionální literatury vydané v roce 2014 (Miroslav Oliverius a Pavel Bartoníček) (165) Rok 2014 – ve znamení voleb (Miroslav Oliverius) (171) Porovnání celostátních výsledků voleb do Evropského parlamentu s volebními výsledky ve městě Slaný, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 (Miroslav Oliverius) (172) Porovnání výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 Kladno s výsledky ve Statutárním městě Kladně

I. kolo – konané ve dnech 10. a 11. října 2014 a II. kolo – konané ve dnech 17. a 18. října 2014 (Miroslav Oliverius) (173) Nezávislí kandidáti při komunálních volbách 2014 (Miroslav Oliverius) (175) Rozdělení mandátů v zastupitelstvech měst a obcí v okrese Kladno po komunálních volbách, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (Miroslav Oliverius) (177) Výsledky voleb a rozdělení mandátů v zastupitelstvu města Slaný po komunálních volbách, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (Miroslav Oliverius) (181)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky