Slánský obzor

logo

Patria zvolila nového předsedu. Zdeňka Víška

Vážení členové Společnosti Patria, děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi projevili zvolením předsedou naší společnosti. Uvědomuji si ale, že mne čeká obtížný úkol navázat na výsledky velmi úspěšné činnosti svého předchůdce pana Václava Mouchy, jenž funkci předsedy Patrie zastával plných 18 let. Zároveň bych chtěl ocenit význam práce jejího prvního předsedy Vladimíra Dvořáka, jenž stál u zrodu Patrie roku 1993.

Dovolte mi nejdříve, abych se krátce vám, členům Patrie, jako její nový předseda představil.

Jmenuji se Zdeněk Víšek a jsem učitelem na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném, kde vyučuji od roku 1995, a to předměty český jazyka a dějepis.

Se Slaným jsem spjat téměř celý život – v roce 1968 jsem se zde narodil, vychodil II. základní školu (1983) a absolvoval místní gymnasium (1987). Po ukončení studií na Pedagogické fakultě University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1987 – 1992) jsem se opět do Slaného vrátil a zde žiji a pracuji.

Mezi mé zájmy patří především badatelské aktivity v oblasti novějších dějin Slaného a Slánska, které publikuji od roku 2001 ve Slánském obzoru. Dále publikuji historické a literární studie v časopisech Literární noviny, Listy, Fakta a svědectví a Masarykův lid. Vedle toho rovněž zveřejňuji své příspěvky v regionálních časopisech a sbornících.

Nyní mi dovolte, aby Vás seznámil s prioritami své práce v čele Společnosti Patrie, mezi něž patří:

  • další vydávání ročenky Slánský obzor  – s tradičním obsahovým zaměřením na oblast Slánska a Kladenska, s postupným tematickým rozšířením i na oblasti Velvarska a Unhošťska
  • rozšíření autorského okruhu Slánské obzoru o autory žijící mimo region, ale se vztahem k regionu
  • rozvíjení další spolupráce s vedením městských úřadů v regionu i kulturními a vzdělávacími institucemi (muzea, archivy, knihovny, školy)
  • propagace činnosti Společnosti Patrie na stránkách Slánské radnice a Kladenského deníku
  • zlepšení stavu webových stránek Slánského obzoru

Vážení členové Společnosti Patria, ještě jednou Vám děkuji za důvěru, děkuji Vám za pozornost a těším se na naši spolupráci.

Mgr. Zdeněk Víšek, předseda Společnosti Patria

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy