Slánský obzor

logo

Vyšel Slánský obzor č. 21

Vyšel letošní Slánský obzor č. 21. Přinášíme vám obsah čísla. K zakoupení je ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a ve Státním okresním archivu v Kladně.

Obsah

Na prahu 21. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

Květa Hrnčířová: Dvě Dříně
Jiří Lukas – Lubomír Pospíšil: Slánské poklady mincí z počátku 17. století
Václav Moucha: Hrob ruských vojáků z napoleonských válek v Knovízi
Milan Hes: „Vlastenci“ z roku 1899 – bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku
Zdeněk Víšek: Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času
Libor Dobner: O „elektrizaci“ Slaného
Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948
David Jakl: Plochodrážní svátky ve Slaném

PORTRÉTNÍ GALERIE

Jan Čečrdle: Jan Zach – slánský rodák a americký sochař
Irena Veverková: Rudolf Černý a Kladno
Jan J. Brádka: Stanislav Holeček
Jiří Šíma: Spisovatelka Jindřiška Konopásková (Jiřina Tuhaňská) a její dcera Zdenka

ZPRÁVY

Badatelský regionální projekt Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném (Zdeněk Víšek)
Zprávy z Kladna (Irena Veverková)
PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2013) (Václav Moucha)

KRONIKA

Z Kroniky královského města Slaného za rok 2013 (Božena Franková a Zdeněk Víšek)
Ohlédnutí za starostou Ivo Rubíkem (Zdeněk Víšek)
Osmdesátá léta 19. století v Slaném v knize „Román dobrého člověka“ od Františka Hermana (Václav Moucha)
Z regionální literatury vydané v roce 2013 (Miroslav Oliverius a Irena Veverková)
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. 1.–12. 1. a 18. 1.–19. 1. 2013 (Miroslav Oliverius)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 (Miroslav Oliverius)

Cena ročenky 80 Kč

iconSlánský obzor č. 21 – úvodní slovo a obsah

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy