Slánský obzor

logo

Obsah Slánského obzoru č. 19

Slánský obzor ročník 19 (119). Rok 2011

Obsah

Na prahu 19. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

Tomáš Durdík: Hrad Jenčov
Václav Moucha: Místa popravní na Slánsku
Zuzana Frantová: Středověké nastěnné malby v sakristii kostela sv. Kateřiny ve Velvarech
Zdeněk Víšek: Slánský purkmistr a okresní starosta Josef Hlaváček
Jarmila Urbanová: František Koucký ve vzpomínkách pamětníků odboje na Jadranu za 1. světové války
Miroslav Oliverius: Glosa k ukrytí pamětní desky Františka Kouckého v době Protektorátu Čechy a Morava
Filip Procházka: Východočeské kořeny rodu Bondyů
Květa Hrnčířová: Barnett Stross a Lidice Shall Live
Milan Hes: Slaný a volby do ústavodárného Národního shromáždění v roce 1946
Milan Bárta: Britsko-americký klub v roce 1945–1948

PORTRÉTNÍ GALERIE

Otakar Špecinger: Klára Špecingerová-první česká knihovnice
Petr Kubát: Jarmil Krecar z Růžokvětu – poslední český dekadent a Slaný
Marie Stehlíková: Karel Vik
Irena Veverková: Zdeněk Miler

ZPRÁVY

Etnologický výzkum na Slánsku v letech 2009–2010
(Radka Oudová a Jana Tomášová)

50 let od vzniku Quo vadis v Kladně
(Jaroslav Vykouk)

Desátý rok existence občanského sdružení Wotrubia
(Pavel Bartoníček)

Historie výroby lokomotiv Breitfeld-Daněk a ČKD ve Slaném. Lokomotivní tendry
(Jiří Friml)

Zpráva o dokumentaci díla malíře Václava Tomana
(Libuše Novotná)

Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2011)
(Václav Moucha)

KRONIKA

Z Kroniky královského města Slaného za rok 2010
(Božena Franková a Zdeněk Víšek)

Z regionální literatury vydané v roce 2011
(Miroslav Oliverius a Irena Veverková)

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 30 – Kladno
(Miroslav Oliverius)

Cena ročenky 80 Kč

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy