Slánský obzor

logo

Valná hromada se uskuteční ve středu 29. února

Valná hromada společnosti Patria se bude konat v 29. února 2012 v 16 hod.

Dovoluji si Vás pozvat na VALNOU HROMADU naší společnosti, kterou svolávám na středu dne 29. února 2012 od 16.00 hodin do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném, Masarykovo náměstí č. 159.

Program:

1. Úvod
2. Zpráva o činnosti společnosti
3. Zpráva o hospodaření společnosti
4. Informace k vydavatelské činnosti
5. Informace o plánované činnosti společnosti v období let 2012–2013
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Na Vaši účast se těší

PhDr. Václav Moucha, CSc., v.r.
V Slaném, dne 10. února 2012

iconPozvánka (PDF)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy