Slánský obzor

logo

Obsah Slánského obzoru č. 18

Vyšel letošní Slánský obzor č. 18. Přinášíme vám obsah čísla. K zakoupení je ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a ve Státním okresním archivu v Kladně.

STATĚ A POJEDNÁNÍ

Václav Moucha: K výzdobě velvarské brány v Slaném (5)

Jan Kašpar: Pozoruhodný exemplář Kutnohorské bible (1489, vydání se znakem) ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném (13)

Romana Kmochová: „Hrome, mlč, budeš míti váček!“ Sexuální delikty a delikty proti manželství před slánským soudem v letech 1595 –1620 (20)

Uměleckohistorické zajímavosti ze Slaného a Slánska:

Marek Zágora: Socha Jiřího z Poděbrad ze Slaného (31)

Eva Stará: Svatý Litmír v Chržíně (35)

Ivana Hušáková: K slánskému znaku (38)

Tomáš Řepa: Kaple Božího hrobu ve Slaném (45)

Květa Hrnčířová: Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu (55)

Zdeněk Víšek: Karel Hynek Mácha a Slánsko (66)

Irena Veverková: Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska (78)

Milan Hes: Slaný ve vzpomínkách přeživších (93)

PORTRÉTNÍ GALERIE

Otakar Špecinger: František Horský (97)

Milan Hes: Arthur Breisky a Slaný (102)

Irena Veverková: Stanislav Kulhánek (115)

ZPRÁVY

Jiří Friml: Ohlédnutí za historií Wilsonovy ulice a slánského nádraží (127)

Jiří Suchomel: Pomníčky aneb i doly mají své „hroby“ (129)

Jana Krotilová: Z návštěv dvou muzeí – Znovuotevření místního muzea v Nučicích | V Jílovém: Teskně hučí Niagara (133)

Karel Ležák: 60 let ploché dráhy ve Slaném (135)

Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2010) (138)

KRONIKA

Z Kroniky královského města Slaného za rok 2009 (144)

Z regionální literatury vydané v roce 2010 (148)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 (153)

Seznam starostů a jejich zástupců ve městech a obcích okresu Kladno ve volebním období 2010 – 2014 (162)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy