Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 16

Publikováno středa 22. července 2009
Rok 2008, v němž jsme připravovali 16. ročník obnoveného Slánského obzoru, byl pro královské město Slaný rokem významným, protože si v něm připomínalo 350. výročí založení piaristické koleje ve Slaném. Absolventi piaristické koleje, později respektovaného gymnázia, představují dlouhý výčet řady generací, z nichž vzešli leckteří čelní představitelé vědních, literárních a uměleckých oborů i osvětových a kulturních počinů.

Tato skutečnost se rovněž promítla do obsahu 16. ročníku obnoveného Slánského obzoru. Je tu nejen zpráva o přípravách a průběhu oslav zmíněného výročí, ale jsou tu statě, které přibližují 17. století na Slánsku, tedy dobu, v níž se tento významný akt uskutečnil, i osobnosti, které se na tomto záměru podílely. Nechybí ani vzpomínky slánských gymnazistů a zasvěcená informace o současné nahrávce hudby slánských piaristů.

Jestliže v minulých ročnících obnoveného Slánského obzoru převládala témata ze Slánska a Kladenska, v tomto čísle je hojně zastoupeno i Velvarsko, čemuž jsme velmi rádi, protože absence velvarských témat nás mrzela, a to tím spíš, že spolupráce s velvarským muzeem je dnes už letitá a příkladná.

Rok 2008 byl však i rokem „osmičkovým“, což bylo v jeho průběhu mnohokrát vzpomenuto všemi médii. V historii našeho národa, zejména ve 20. století, mají roky 1918, 1938, 1948, 1968 postavení zcela klíčové. Proto do nynějšího Slánského obzoru jsme zařadili články, které se vztahují k roku 1918 ve Slaném i v Kladně.

Ale je tu i podrobná zpráva o publikaci, kterou iniciovala a vydala Společnost Patria, v níž jsou zachyceny dramatické srpnové události ve Slaném v roce 1968. V souvislosti s přípravou a vydáním této publikace jsme si uvědomili, jak je nezbytné včas (dokud pamětníci jsou mezi námi) zachytit z jejich pohledu události, které mají zásadní důležitost.

Proto jsme požádali ing. Václava Mikuleckého, aby nám napsal, jak prožíval listopad 1989 a následujících třináct let, kdy stál v čele kladenského okresu. Jeho velmi živé vyprávění otiskujeme v Kronice.

To nás vede k vyslovení výzvy, aby ti čtenáři Slánského obzoru, kteří byli na Slánsku, Kladensku a Velvarsku přímými účastníky přelomových událostí let 1989, případně roků 1968 a 1948, si své vzpomínky nenechávali pro sebe, ale napsali nám je. Mohou se v nich vyskytnout údaje, které nikde jinde zachyceny nejsou a byla by škoda, aby navždy zapadly.

Zora Dvořáková

STATĚ A POJEDNÁNÍ
Václav Fencl: Velvarsko –– kraj potoků a archeologie (4)
Roman Hájek: Jaroslav Bořita z Martinic na počátku renesance svého rodu (14)
Tomáš Raichl: Matouš Šafránek (Crocinus, Jednuška) – život a malířské dílo (23)
Libor Dobner: Ze vzpomínek slánských gymnazistů (42)
Květa Hrnčířová: Velvarská lékařská kniha (55)
Karel Veverka: Velvarský rorátník (61)
Jitka Kůrková: Historie a současnost Městského muzea Velvary (67)
Jiří Kovařík: Staré Kladno z pohledu německé menšiny (75)
Klára Habartová: Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny na Kladensku a Slánsku během první světové války (82)
Milan Hes: K výročí 28. října 1918 (95)
Irena Veverková: Masaryk a Kladno – památky na prvního prezidenta (98)
Tomáš Voldráb: Vápenné pece Vojtěšské huti v Kladně (105)

PORTRÉTNÍ GALERIE
Zdeněk Víšek: Svatopluk Čech a Slánsko (110)
Jan Černý: Historik František Vacek a Slánsko (125)
Otakar Špecinger: Selský rod Brtníků (136)
Miroslav Oliverius: Ke 40. výročí úmrtí PhDr. Rudolfa Kollera (143)

ZPRÁVY
Oslavy 350 let slánského gymnázia – Jak se vše připravovalo, jak vše proběhlo (Olga Judlová) (147)
Hudba slánských piaristů ožívá (Ivo Horňák) (150)
Kybalovská výstava, návštěva Miloslava kardinála Vlka a konference o piaristech ve Slaném (Vladimír Přibyl) (155)
Publikace Srpnové dny 1968 ve Slaném (Zdeněk Víšek) (159)
Památka židů z Kladenska a Slánska v Yad Vashem (Milan Hes) (161)

PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví – zpráva o činnosti v roce 2008 (Václav Moucha) (164)

KRONIKA
Z Kroniky královského města Slaného za rok 2007 (Božena Franková a Zdeněk Víšek) (167)
Z regionální literatury vydané v roce 2008 (Irena Veverková a Miroslav Oliverius) (172)
Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008 (Miroslav Oliverius) (176)
Volby do senátu Parlamentu ČR v roce 2008 (Miroslav Oliverius) (182)
Vzpomínky na rok 1989 v ČSSR, a co potom následovalo (Václav Mikulecký) (183)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky