Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 15

Publikováno středa 18. června 2008
Patnáctý ročník obnoveného Slánského obzoru vznikal průběhem roku 2007 a jeho obsahová skladba reaguje na diskuse, které probíhaly v jeho redakční radě. Přitom se ukázalo, že některá témata doslova volají po novém důkladném historickém zpracování, založeném na seriózním studiu archivních pramenů a všech zásadních informací, které přicházejí v úvahu při posuzování kontroverzních skutečností z naší novodobé historie.

Číslo 15 je k dispozici ve Státním okresním archivu v Kladně.

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • JAN KAŠPAR: Fond knihovny bývalého konventu františkánů ve Slaném
 • MARIE OPATRNÁ: Barvitost novověkého obchodu
 • IVANA HUŠÁKOVÁ: Štechové a Slaný
 • MILAN HES: Výsledky parlamentních voleb 1920–1935 v zápisech Kroniky města Slaného (NÁSTIN VOLEBNÍ ANALÝZY)
 • ZDENĚK VÍŠEK: Osud jednoho Čecha Jaroslav Jan Pála (27. 9. 1882 – 9. 3. 1963)
 • JIŘÍ KOVAŘÍK: Obchodní politika a marketing Poldiny hutě v letech 1890–1938
 • IRENA VEVERKOVÁ: 65. výročí od vypravení kladenských židovských transportů do Terezína
 • MILAN BÁRTA: Akce Slaný

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • VOJTĚCH VEVERKA: Africký cestovatel Bedřich Machulka
 • BOŽENA FRANKOVÁ: Malíř Josef Holub
 • ZDEŇKA KŘTĚNOVÁ: Říkali si vladykové z Lužce
 • OTAKAR ŠPECINGER: Malíř Václav Kytka

ZPRÁVY

 • LIBOR DOBNER: Dvě zmizelé památky
 • KVĚTA HRNČÍŘOVÁ: Dostavba národní kultur ní památky Lidice
 • SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2007 Slaný–Rakovník
 • PATRIA, SPOLEČNOST PRO OCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (zpráva o činnosti v roce 2007)

KRONIKA

 • Z KRONIKY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÉHO ZA ROK 2006
 • Z REGIONÁLNÍ LITERATURY VYDANÉ V ROCE 2007
 • SEZNAMY STAROSTŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ VE MĚSTECH A OBCÍCH OKRESU KLADNO VE VOLEBNÍCH OBDOBÍCH 2002–2006 A 2006–2010
 • VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V OKRESE KLADNO V ROCE 2007
 • JIŘÍ FRIML: Historie výroby lokomotiv Breitfeld–Daněk a ČKD ve Slaném

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky