Slánský obzor

logo

Slánský obzor 14

Publikováno čtvrtek 16. března 2006
Čtrnáctý ročník obnoveného Slánského obzoru navazuje v několika příspěvcích na ročník předešlý, jehož hlavním tématem bylo šedesáté výročí konce druhé světové války, jak je v roce 1945 prožívalo město Slaný a jeho okolí. V souvislosti s tím redakce obdržela několik vzpomínek pamětníků těchto událostí, které si zaslouží, aby neupadly v zapomnění. Proto dvě z nich uveřejňujeme na závěr ročníku letošního.

Číslo 14 je k dispozici ve Státním okresním archivu v Kladně.

OBSAH Na prahu 14. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Václav Fencl: Archeologické nálezy z povodí Bakovského potoka mezi Velvary a Chržínem
 • Jana Krotilová: Farní kroniky jako historický pramen (Slánsko)
 • Jiří Friml: Historie a současnost Pražsko-duchcovské dráhy
 • Otakar Špecingr: Ze spolkového života Velvar
 • Jaroslav Bouček: O válečném deníku Jana Slavíka
 • Jiří Kovařík: Bombardéry nad Kladnem – Nálet na sv. Jana ve Vrapicích dne 12. září 1944
 • Mojslava Sehnalová: Oslavy jubileí kladenského divadla
 • Květa Hrnčířová: Vzorné sídliště v Kladně

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Irena Veverková: František Wald
 • Milan Hes: Cestovatel Josef Aul – první Čech v Afghánistánu
 • Zdeněk Víšek: Čeněk Torn – politik agrární strany

ZPRÁVY

 • Tomáš Voldráb: K zániku těžního stroje na dole Kübeck
 • Ivo Horňák: Logo města Slaného a nová výtvarná podoba heraldického znaku
 • Zdeněk Víšek: Husitské slavnosti a Evropské setkání ve Slaném v květnu 2006
 • Božena Franková: K výročí otevření slánského muzea
 • Zdeněk Víšek: Setkání prezidentů zemí Visegrádské čtyřky ve Slaném
 • Irena Veverková: Odhalení desky Antonínu Raymondovi
 • Vladimír Náprstek: 50 let Kruhu přátel krásné hudby v Kladně, Tři věty z historie
 • Tomáš Voldráb: Kaple sv. Václava v Hnidousích
 • PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti v roce 2006)

KRONIKA

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 2005
 • Z regionální literatury vydané v letech 2005 – 2006
 • Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a do senátu parlamentu ČR v roce 2006
 • Vzpomínky pamětníků na konec 2. světové války ve Slaném

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky