Slánský obzor

logo

Slánský obzor 13

Publikováno středa 16. března 2005
V č. 13 najdete několik statí o konci druhé světové války na Kladensku a Slánsku, zajímavosti o Pražské bráně v Slaném a o historii slánského filharmonického sdružení. Další články jsou věnované cechovním vedutám, výstavní činnosti v Kladně v minulosti, okolnostem vzniku Velcova soupisu památek na Slánsku, kladenskému divadlu aj.

OBSAH Na prahu 13. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Zdeněk Kuchyňka: Pražská brána ve Slaném (Příspěvek ikonografie k datování stavby)
 • Květa Hrnčířová: Městské veduty na cechovních osvědčeních
 • Jan Černý: Vznik Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu slánském
 • Marie Hrošová – Olga Šebelová: Kladenská trestní akce 1939
 • Milan Hes: Založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
 • Jana Krotilová: Konec 2. světové války ve Slaném
 • Irena Veverková: Výstavní činnost v Kladně v 1. polovině 20. století
 • Mojslava Sehnalová: Přelomový rok kladenského divadla
 • Václav Šarboch: Slánské filharmonické sdružení (1950 –1965)
 • Jiří Kovařík: Kladenské hutě v poválečném období (1946 –1970)

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Otakar Špecinger: Berta Mühlsteinová
 • Miroslav Oliverius: František Kloz

ZPRÁVY

 • Jaroslav Vykouk: Socha Svobody v Kladně
 • Karel Ležák: Královské město Slaný opět přivítalo královské letce
 • Jana Krotilová: 300. výročí povýšení vsi Zlonic na městečko
 • Irena Bukačová: Italia e Bohemia (na okraj Slánských rozhovorů 2005)
 • PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti v roce 2005)

KRONIKA

 • Z regionální literatury vydané v letech 2003 – 2004
 • Z kroniky Královského města Slaného za rok 2004
 • Karel Ležák: 55 let plochodrážního sportu ve Slaném

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky