Slánský obzor

logo

Slánský obzor 12

Publikováno úterý 16. března 2004
Když před sto lety naši předkové připravovali XII. ročník Slánského obzoru, na prvním místě vzpomenuli stého výročí narození slánského rodáka Josefa Františka Friče, později významného politika a právníka. Tehdy si pro tuto příležitost zvolili otištění úvodní pasáže z jeho Pamětí, v nichž vzpomínal na své dětství a mládí v letech 1804 –1823.

OBSAH Zora Dvořáková, Na prahu 12. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Vladimír Přibyl: Tři kapitoly z Ježíšova „skrytého života“ v barokní malbě Slánska
 • Martin Mádl: Podobizny františkánských světců ze starého Slaného a pražský malíř Jan Václav Spitzer
 • Zdeněk Víšek: Rod Fričů a Slánsko
 • Jakub Likovský: Zaniklá „Místní dráha Slaný – Kačice“ a její pozůstatky v současnosti
 • Jana Krotilová: Slovenský básník Ivan Krasko a Slánsko
 • Irena Veverková: Vznik odborného průmyslového školství v Kladně
 • Václav Krůta: Personální obsazení kladenské služebny německé tajné policie (Gestapa)
 • Mojslava Sehnalová: Světlo v ddobě temna; Kapitola z historie kladenského divadla

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Karel Procházka: P. František Mensi (1753 – 1829)
 • Otakar Špecinger: Bohumil Karel Vendyš (1866 – 1928)
 • Ivana Hušáková: Slánský rodák Josef Michl, ředitel hudební školy v Gorici (1879 – 1952)

ZPRÁVY

 • Ivo Horňák: Kulturní dna japonské, norské a slovenské ve Slaném
 • Zdeněk Víšek: Nové pamětní desky na Slánsku a Kladensku
 • Jana Mašková: Tři zprávy ze Slánska
 • Vladimír Přibyl: Slánské rozhovory 2004 Španělsko a Čechy
 • Irena Veverková: O výstavě Zory Dvořákové ve Slaném
 • Václav Moucha: PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví; zpráva o činnosti za rok 2004

KRONIKA

 • Z kroniky Královského města Slaného za rok 2004
 • Z regionální literatury vydané v letech 2003 – 2004
 • Volby do zastupitelstev krajů v roce 2004
 • Miroslav Oliverius: Přehled o ledním hokeji na Slánsku v letech 1930 – 1949

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky