Slánský obzor

logo

Výzva příslušníkům a potomkům bývalých selských rodin

Publikováno pondělí 25. října 2004
V letošním roce vyšel již 11. (111.) ročník obnoveného Slánského obzoru, v němž byla zveřejněna stať Perzekuce selského stavu na Slánsku po roce 1948. Na tuto stať kladně reagovali členové dalších obdobně postižených rodin. Proto vydavatelé Slánského obzoru spol. PATRIA, Vlastivědné muzeum v Slaném a SOA v Praze – Okresní archiv v Kladně by chtěli i v dalších ročnících Slánského obzoru se věnovat této tematice.

Obracejí se tedy na širokou veřejnost našeho regionu s přáním, aby poskytla dochované písemné materiály vztahující se k tomuto historickému období. Předpokládáme, že se dochovaly v postižených rodinách, zejména na slánském venkově. Tyto dochované dokumenty, jako jsou úřední rozhodnutí, výměry, exekuční rozhodnutí, soudní rozhodnutí, osobní korespondence a jiné bude shromažďovat Vlastivědné muzeum v Slaném, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný. Muzeum z poskytnutých dokladů si zhotoví na vlastní náklady kopie a originály vám vrátí. Redakční rada Slánského obzoru.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy