Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 30

NA PRAHU 30. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Po dvouletém útlumu společenských aktivit vynuceném pandemií covidu-19 se život společ-nosti v letošním roce začal pomalu vracet k normálu. Navázat na zpřetrhané aktivity a společenská setkání nebylo vůbec jednoduché. První zlepšení jsme zaregistrovali až v letních měsících. Z tohoto důvodu byla po několika odkladech v listopadu 2022 konečně svolána valná hroma-da spolku PATRIA, na níž byl potvrzen jako předseda Zdeněk Víšek, novou tajemnicí se stala Petra Kubrová a šéfredaktorkou Slánského obzoru Irena Veverková. Staronové složení spolku je zárukou pokračování v dosavadní činnosti. Prvním důkazem je předkládaný 30. ročník Slánského obzoru, v němž byly naplněny všechny obvyklé rubriky, na které jste zvyklí. Statě přinášejí kaleidoskop příspěvků věnovaných přírodě Jílovec maďal, „přistěhovalec“ v naší krajině (Milan Dundr) a zahradní architektuře Josef Kumpán a slánská perla meziválečné zahradní architektury (Markéta Škrancová). Zájemce o zaniklá průmyslová místa ve Slaném a jeho okolí potěší Malá výprava za uhlím a kyselinou (Jan J. Brádka), stejně jako dokončená studie o zaniklých lázních nedaleko Smečna Historie bývalých lázní Šternberk a jejich držitelé (Jiří Šíma). Stále aktuální téma školství a jeho organizaci přibližuje další stať Farní školy v Rakovnickém kraji na počátku 18. století (Miloš Sládek). K historickým a v současné době i žhavým aktuálním tématům v Kladně patří otázka modernizace železničního spojení mezi Kladnem a Prahou. Předložená fakta o historii vzniku železničního uzlu pro Kladno objasňují v příspěvku Hlavní nádraží Kladno (Irena Veverková) řadu problémů, které se po mnoha diskuzích ve 20. století začaly řešit až v letošním roce. Pro leteckou historii je přínosná studie Tragédie o leteckém dnu (Milan Bárta). Do oblíbené portrétní galerie byly zařazeny dvě studie. První je věnována Karlu Havlíčku Bo-rovskému a Slánsku (Zdeněk Víšek), druhá nese název Karel Scheinpflug a film (Milan Hes) a přibližuje vztah významného slánského rodáka k tomuto fenoménu minulého století. Kaleidoskop zpráv z našeho okresu je složen z tradičního příspěvku o činnosti Patrie a z dalších zajímavých událostí, tentokrát z Pálče, Unhoště, Hnidous a Motyčína. Nechybí ani biologická zajímavost. Milí čtenáři, redakční rada doufá, že výroční 30. číslo obnoveného Slánského obzoru bude pro vás zajímavé a třeba se stane i inspirací pro letní rodinné výlety za poznáním našeho kraje. Irena Veverko

OBSAH

Na prahu 30. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3)

STATĚ A POJEDNÁNÍ

Milan Dundr: Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – „přistěhovalec“ v naší přírodě (4)

Jan J. Brádka: Malá výprava za uhlím a kyselinou – Putování po méně známých místech Slánska (23)

Jiří Šíma: Historie bývalých lázní Šternberk a jejich držitelé (dokončení) (44)

Miloš Sládek: Farní školy v Rakovnickém kraji na začátku 18. století (65)

Irena Veverková: Hlavní nádraží Kladno (73)

Markéta Škrancová: Josef Kumpán a slánská perla meziválečné zahradní architektury (78)

Milan Bárta: Tragédie o leteckém dnu (95)

PORTRÉTNÍ GALERIE

Zdeněk Víšek: Karel Havlíček Borovský a Slánsko (98)

Milan Hes: Karel Scheinpflug a film – K počátkům českého myšlení o filmovém umění (112)

ZPRÁVY

Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti za rok 2022) (Zdeněk Víšek) (122)

V Pálči jdou slánským studentům příkladem (Michal Procházka) (127)

Malnický řasák ve Slaném (Milan Dundr) (130)

Unhošťské muzeum oslavilo 110 let (Kristýna Turková) (133)

Významná jubilea bývalých obcí (740. výročí Hnidous a 470. výročí Motyčína) (Miroslav Oliverius) (134)

Odhalení a vysvěcení obnovené sochy sv. Jana Křtitele v Družci (Miroslav Oliverius) (138)

Z regionální literatury vydané v roce 2022 (Miroslav Oliverius, Irena Veverková) (140)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky