Slánský obzor

logo

Slánský obzor 9

Publikováno pátek 16. března 2001
Devátý ročník obnoveného Slánského obzoru zachycuje ve své kronice rok 2001 tak, jak káže více než stoletá tradice Slánských obzorů. Při listování IX. ročníkem Slánského obzoru z roku 1901 nás překvapí, že ačkoliv od té doby uplynulo sto let, nalezneme tu leckteré momenty, které známe ze současnosti.

OBSAH Na prahu 9. Ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Václav Moucha: Spona ze Želenic u Slaného
 • Vladimír Přibyl: Pohled do barokního Smečna
 • Libor Dobner: Kamenná sloupková boží muka na Slánsku III.
 • Jana Krotilová: Péče o stav komunikací v politickém okrese Slaný v l. 1850 –1855
 • Zora Dvořáková: Trestní kauza: Stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném
 • Jiří Kovařík: Poldina huť a válečná loď „President Masaryk“
 • Marie Hrošová: Nacistická perzekuce občanů města Slaného

ZPRÁVY

 • Ivo Rubík: Slaný mezi nejúspěšnějšími městy ČR při umisťování zahraničních investic
 • Lubomír Procházka: Muzeum české vesnice v Peruci (okr. Louny)
 • Mojslava Sehnalová: Návrat pamětní knihy

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Irena Veverková: Václav Suk
 • Zdeněk Víšek: Jan Malypetr
 • Otakar Špecinger: Jiří Kars

KRONIKA

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 2000
 • PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví – zpráva o činnosti v roce 2001
 • Z regionální literatury vydané v letech 2000 – 2001
 • Miroslav Oliverius: Sčítání lidu, domů a bytů 2001
 • Blahopřání

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky