Slánský obzor

logo

Slánský obzor 8

Publikováno čtvrtek 16. března 2000
Máme-li vyprovodit na cestu ke čtenáři 8. ročník obnoveného Slánského obzoru, je vhodné i v jeho případě (jako tomu bylo v mnoha případech jiných) podotknout, že se tak děje na prahu jedenadvacátého století a třetího tisíciletí. Navíc tohoto roku společnost Patria, která stojí u kolébky obnoveného Slánského obzoru, si připomíná desáté výročí svého vzniku – tomu je však věnována pozornost v jiné části Slánského obzoru – v jeho Kronice.

OBSAH Na prahu 8. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Jan Anderle, Martin Ježek: Výzkum středověkého domu v Sakách u Slaného
 • Stanislav Krajník, Vladimír Přibyl: Příspěvek k renesančním dějinám kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném
 • Jan Šťovíček: Hájek, Žďárští a Martinicové
 • Zora Dvořáková: Josef Pekař ve Slaném
 • Jiří Kovařík: Strojírenská výroba Poldiny hutě do roku 1945
 • Irena Veverková: Gymnázium v Kladně – stoletý jubilant
 • Václav Krůta: Historie protifašistické ilegální vojenské organizace Obrana národa kraj Louny
 • Miroslav Oliverius: 90 let kopané ve Švermově

ZPRÁVY

 • Božena Franková: Ohlédnutí za Ladislavem Čepelákem
 • Jana Krotilová: Zpráva o konferenci věnované M. Janu Husovi a M. Štěpánovi z Pálče
 • Miroslav Oliverius: Ke krádeži sokolského pomníku v Hnidousích

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Olga Judlová: Karel Eysselt
 • Mojslava Sehnalová: Josef Strouhal, první ředitel kladenského divadla
 • Libor Dobner: Josef Lacina alias Kolda Malínský
 • Otakar Špecinger: Slánský rodák Josef Holub

KRONIKA

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 1999
 • PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního dědictví – k desátému výročí založení
 • Kronikářský výčet prací z regionální literatury za rok 2000
 • Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, konaných dne 12. a 19. listopadu 2000
 • Blahopřání

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky