Slánský obzor

logo

Slánský obzor 7

Publikováno úterý 16. března 1999
Sedmý ročník obnoveného Slánského obzoru si zachovává sled dosavadních jednotlivých rubrik: Statě a pojednání, Zprávy, Portrétní galerie a Kronika. Vydavatelé jsou titíž jako dosud, avšak kontaktní adresa se rozrostla o adresu internetovou.

OBSAH

Na prahu 7. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Jan Šťovíček: Slánský cínař František Kůrka a Velvary
 • Jiří Kovařík: Karl Wittgenstein
 • Karel Melichar: Ohlédnutí za dolováním uhlí na Slánsku ve 20. století
 • Otakar Špecinger: Blevické koncerty
 • Václav Krůta: Studentský spolek Krakovec a jeho historie
 • Irena Veverková: Knihtiskař Jaroslav Šnajdr a jeho podnikatelská činnost
 • Jana Krotilová: Konkurz na místo městského tajemníka ve Zlonicích v roce 1915

ZPRÁVY

 • Lubomír Procházka: Fotografická a kresebná dokumentace hrázděné architektury ve sbírkách Vlastivědného muzea ve Slaném
 • Božena Franková: O výstavě sochaře Václava Nejtka ve Slaném
 • Mojslava Sehnalová: Dramatik Václav Štech a kladenské divadlo
 • Božena Franková: Jubileum Václava Beneše Třebízského

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • František Morkes: Karel Alois Vinařický
 • František Skála: Václav Trnka
 • Miloslav Čapek: Dva portréty
 • Václav Moucha: MUDr. Josef Moucha

KRONIKA

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 1998
 • Kronikářský výčet prací z regionální literatury za rok 1999
 • Blahopřání

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky