Slánský obzor

logo

Zpráva o činnosti Patrie v roce 2021

Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2021 byla příprava vydání 28. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném.

Dne 6. 6. 2021, tedy již po skončení celostátní karantény, společnost Patria uskutečnila tematickou exkursi na židovský hřbitov v Blevicích u Kralup nad Vltavou. .
V Malé galerii Vlastivědného muzea byl 23. 6. 2021 slánské veřejnosti představen obsah 28. ročníku Slánského obzoru, jehož prodej zahájilo Vlastivědné muzeum 30. 6. Na této akci vystoupil se svým příspěvkem o stržení barokního morového sloupu předseda Patrie Zdeněk Víšek. Moderátorkou setkání byla tajemnice Patrie Irena Veverková.
Kromě příprav vydání Slánského obzoru byla Patria, z.s., aktivní při pořádání nejrůznějších společenských, kulturních a vzdělávacích akcí především pro slánskou veřejnost, třebaže její aktivity byly pochopitelně omezeny složitou epidemiologickou situací, která panovala i v tomto roce. Nepříznivá epidemiologická situace na jaře 2021 například znemožnila uskutečnit plánované aktivity konané za spoluúčasti Patrie, a to především další ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Ke zhoršení situace v souvislosti s nemocí Covid 19 došlo bohužel ještě na podzim 2021. 29. 8. 2021 se Patria, z. s. tradičně podílela na zajištění Staročeského jarmarku v Třebízi. Dne 22. 9. 2021 se ve Vlastivědnému muzeu uskutečnila přednáška slánských cestovatelů V. Čížka a Z. Víška České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku). Tato přednáška se měla konat také 25. 11. 2021 v Dřínově u Slaného, avšak z důvodů zhoršující se epidemiologické situace musela být odložena – podobně jako konání valné hromady Patrie, jež byla plánována na 15. 12. 2021.

Dne 13. 10. 2021 se v kapli Zasnoubení Panny Marie na Masarykově náměstí v Slaném konal koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Pořadatelem této akce bylo slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti.

V průběhu roku 2021 se redakční rada Slánského obzoru (ve složení Z. Dvořáková, I. Hušáková, J. Krotilová, P. Kubrová, J. Čečrdle a Z. Víšek) sešla celkem šestkrát, z toho ovšem třikrát v online podobě.

O přednáškových, badatelských a publikačních aktivitách Patrie byla veřejnost informována v Kladenském deníku a v měsíčníku Slánská radnice a v populárně naučném časopisu Fakta a svědectví, průběžně pak na webových stránkách Patrie, Vlastivědného muzea, Gymnázia Václava Beneše Třebízského a Městského úřadu ve Slaném.

Členové společnosti Patria (především Z. Dvořáková, I. Veverková, P. Kubrová, J. Čečrdle, M. Bárta, M. Hes a Z. Víšek) byli publikačně aktivní také v celé řadě historicky zaměřených časopisů – odborných i populárně naučných.

V současně době redakční rada Slánského obzoru připravuje vydání již 29. ročníku Slánského obzoru, který bude veřejnosti představen v červnu 2022. Předsednictvo Patrie, z.s.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy