Slánský obzor

logo

Předvánoční pozdravení

Vážení členové a příznivci Patrie, dovolte mi, abych vám popřál hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2022. Věřme, že nadcházející rok bude snad již lepší než dva roky minulé, kdy jsme společně čelili dosud nepoznaným problémům spojených s důsledky celosvětové pandemie. Činnost naší organizace, která dlouhodobě spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Slaném, ale pokračovala – byť obtížných podmínkách – i v tomto těžkém období. Díky aktivitám členů výboru Patrie se konala celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, o nichž průběžně informovaly naše webové stránky. V současné době je redakční radou Slánského obzoru připravováno další vydání této historické ročenky, jejíž veřejná prezentace je plánována na červen příštího roku. Na jaro příštího roku je rovněž plánováno uskutečnění valné hromady naší společnosti, která musela být z důvodu nepříznivé epidemiologické situace několikrát odložena. Ještě jednou vám přeji do dalších týdnů a měsíců vše dobré a těším se na další spolupráci. Zdeněk Víšek, předseda Patrie foto: Iveta Víšková

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy