Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 28

OBSAH Na prahu 28. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ Milan Dundr: Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném (5) Zdeněk Víšek: 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném (17) Milan Hes: Dějiny regionu – region v dějinách (Slánsko a Kladensko v současných dějepisných atlasech) (42) Milan Bárta: Profesor slánské obchodní akademie Karel Výborný  (50) PORTRÉTNÍ GALERIE Zdeněk Víšek: Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně (67) Irena Veverková: Viktor Reimann (78) Jaroslav Vykouk: Vlastenec Karel Alois Polánek (89) ZPRÁVY Slánská stopa vnuka B. Němcové (Olga Judlová) (95) U hrobu sokolského náčelníka (Libor Dobner) (97) Z regionální literatury vydané v roce 2020 (Irena Veverková, Miroslav Oliverius) (103) Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti za rok 2020) (Předsednictvo Patrie, z. s.) (108) KRONIKA Napínavá četba ve slánské kronice III. (Olga Judlová) (111)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky