Slánský obzor

logo

Prezentace nového Slánského obzoru

V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.
Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání přinášejí přírodovědnou studii M. Dundra Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném, dále dva texty Z. Víška 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném a Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně i odbornou stať M. Hese Dějiny regionu – region v dějinách.
V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit s životními osudy profesora slánské obchodní akademie Karla Výborného (M. Bárta) a Viktora Reimanna – bratra významného kladenského architekta Antonína Raymonda (I. Veverková).
Zprávy pak obsahují texty O. Judlové Slánská stopa vnuka B. Němcové, L. Dobnera U hrobu sokolského náčelníka a M. Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2020.
Rubrika Kronika pak přináší příspěvek Napínavá četba ve slánské kronice III., jehož autorkou je O. Judlová.

Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskuteční 23. 6. 2021 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí s komentovanou prezentací své studie o stržení barokního sloupu Z. Víšek. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

Redakční rada Slánského obzoru

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy