Slánský obzor

logo

JUDr. Vladimír Dvořák (30. 3. 1921 – 16. 10. 1998)

Dr. Vladimír Dvořák patřil mezi muže-vlastence, jaké bychom dnes stěží hledali. Svoji lásku k rodné zemi si nedal vzít, přestože byl politicky pronásledován, vězněn a nemohl vykonávat svoji profesi. Duševní rovnováhu získával prostřednictvím svých zájmů o literaturu, regionální historii a geografii. Až po roce 1990 mohl v celé šíři uplatnit svoje široké znalosti. Začal spolupracovat s regionálními historiky a badateli, kterými často pomáhal při zpracovávání zajímavých témat. Velkou měrou se zasloužil o popularizaci historie mlynářství v kladenském a slánském kraji , lektoroval několik turistických map, spolupracoval s Ústavem pro jazyk český na sjednocení místopisného názvosloví v našem kraji, stál u zrodu Konfederace politických vězňů , rovněž se podílel na obnově Sokola v Kladně . V Klubu českých turistů pracoval jako krajský značkař. Podílel se na přípravě Listů z Unhošťska, později Muzejních listů, jako člen redakční rady. Po vzoru vlastenců a národních buditelů založil v roce 1990 Společnost pro ochranu kulturního dědictví (dnes PATRIA, z.s.). Dlouholetou snahou dr. Dvořáka bylo obnovení regionální ročenky Slánský obzor . Vypracoval její novou moderní koncepci, která sice vycházela z původního záměru, ale rozšířil její působnost na celý region Kladenska a Slánska. Zároveň dokázal vybudovat redakční radu nejen z nadšených laiků, ale i odborných pracovníků se stejným zájem o zmiňovaný region. Pod jeho vedením vyšlo prvních pět ročníků. Během přípravy šestého ročníku náhle zemřel. Přestože dr. Vladimír Dvořák zemřel dne 16. října 1998, díky ročence Slánský obzor je stále mezi námi.

1 Spoluautor výstavy Za klapotem mlýnů v roce 1994. 2 Jako lektor je ještě uveden na turistické mapě Podřipska vydané v roce 1998. 3 KPV vznikla jako nástupnická organizace K231. 4 V obnoveném Sokole zastával funkci župního archiváře. 5 Současný název PATRIA, společnost pro obnovení kulturního dědictví se sídlem v Slaném. 6 Historický Slánský obzor vycházel v letech 1893 – 1950.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy