Slánský obzor

logo

Informační leták Historie slánské židovské komunity

V závěru roku 2020 slánské Informační centrum ve spolupráci se společností Patria vydalo informační leták Historie slánské židovské komunity, který zachycuje vývoj této osobité náboženské minority ve Slaném i na Slánsku od středověku až do tragických událostí v letech 1939 – 1945.

Vydání tohoto informačního materiálu společně připravili pracovník Infocentra Jáchym Pešata a členové Patrie Irena Veverková a Zdeněk Víšek.

Společnost Patria, která společně s Vlastivědným muzeem Slaný vydává za podpory slánského městského úřadu historickou ročenku Slánský obzor, jenž věnuje dějinám židovské komunity dlouhodobou pozornost, o čemž svědčí příspěvky, které jsou v tomto odborném periodiku průběžně zveřejňovány.

V následujícím výčtu studií a zpráv jsou v chronologickém řazení uvedeny všechny příspěvky s židovskou tematikou, které byly v Slánském obzoru publikovány od jeho obnovení v roce 1993.

Přispěvateli této historické ročenky byla nejen dokumentována například historie regionálních židovských hřbitovů, ale také projevy antisemitismu v české společnosti v 19. století i málo známé osudy židovských uprchlíků v našem kraji za Velké války 1914 – 1918.

Připomenuty byly také životní cesty významných židovských regionálních osobností – malíře Jiřího Karse, architekta Antonína Raymonda a herce a režiséra Luďka Eliáše.

Studie M. Hrošové, M. Hese a I. Veverkové pak dokumentují utrpení židů během holokaustu v době druhé světové války, kdy vývoj židovské komunity na Slánsku a Kladensku byl za tragických okolností násilně přerván.

Slánský obzor 6/1998

Irena Veverková: Mladá léta světově známého architekta Antonína Raymonda

9/2001

Otakar Špecinger: Jiří Kars

10/2002

Marie Hrošová: Rasová perzekuce občanů města Slaného v letech 1939—1945

14/2004

Irena Veverková: Odhalení desky Antonínu Raymondovi

15/2007

Irena Veverková: 65. výročí od vypravení kladenských židovských transportů do Terezína

16/2008

Klára Habartová: Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny na Kladensku a Slánsku během první světové války

Milan Hes: Památka židů z Kladenska a Slánska v Yad Vashem

18/2011

Milan Hes: Slaný ve vzpomínkách přeživších

21/2013

Zdeněk Víšek: Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času

Milan Hes: „Vlastenci“ z roku 1899 – bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku

Zdeněk Víšek : Badatelský regionální projekt Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném (zpráva o badatelském projektu studentů slánské obchodní akademie zachycuje

především mapování životních osudů slánského rodáka a příslušníka RAF Felixe Hellera)

22/2014

Milan Hes: Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších

Gabriela Cimrmanová a Soňa Hamzová : Slánští zmizelí sousedé (zpráva o průběhu badatelsko-vzdělávacího projektu 3. základní školy v Slaném)

24/2016

Zdeněk Víšek a Viktor Čížek: Venkovské židovské hřbitovy v našem kraji (studie autorské dvojice historiků a cestovatelů Z. Víška a V. Čížka zachycuje historický a architektonický vývoj židovských hřbitovů v Blevicích, Budyni nad Ohří, Hostouni, Hřivčicích, Postřižíně, Spomyšli a Zlonicích)

25/2017

Irena Veverková: Osud Františka Dečmara a jeho židovské rodiny

26/2018

Irena Veverková: Antonín Raymond ve službách armády USA v době Velké války

27/2019

Zdeněk Víšek: Antisemitské nepokoje ve Slaném 1899 pohledem dobového tisku

Milan Hes: Ohlédnutí za slánským rodákem Luďkem Eliášem

Připravovaný Slánský obzor 28/2020, jenž bude vydán v červnu 2021, přinese příspěvek Ireny Veverkové Viktor Reimann, který čtenářům přiblíží životní osudy kladenského rodáka a advokáta V. Reimanna, bratra architekta Antonína Raymonda.

Předsednictvo Patrie, z.s.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy