Slánský obzor

logo

Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020

Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Obsah Slánského obzoru je již tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, Jana Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a

Zdeňka Víška Antisemitské nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.

Dějinám dvacátého století jsou věnovány studie Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda (M.Bárta) a Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes).

V Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829 – 1919) a kladenského hudebníka Adolfa Kubáta (1899 – 1980).

Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku – nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2019.

Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních ochotníků ve Slaném (M. Balá, J. Cingrová) a Napínavá četba ve slánské kronice II. (O. Judlová).

Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskuteční 24. 6. 2020 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea J. Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea P. Kubrová a ředitel slánského gymnázia M. Dundr. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

redakční rada Slánského obzoru

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy