Slánský obzor

logo

Pozvání na autogramiádu 14. února 2019

Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme Vás na autogramiádu knihy Příběh Velké války; Příběh tří bratrů ve Velké válce autorů Zdeňka Víška a Ireny Veverkové, která se bude konat 14. 2. 2019 od 16. 30 hod. v 1. patře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Publikace Z. Víška a I. Veverkové s názvem Příběh Velké války; Příběh tří bratrů ve Velké válce se řadí mezi publikace roku 2018, které připomínají 100. výročí konce první světové války a vzniku Československa.
Vzhledem k událostem, které se odehrávaly před více jak 100 lety, volili autoři poněkud neobvyklou formu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část Příběh Velké války (Z. Víšek) seznamuje čtenáře s klíčovými událostmi let 1914 – 1918, kdy osudy lidí válka zcela přepsala. Formou výkladu připomíná průběh války, která na samém konci jednak ochudila Evropu o jednu generaci mladých mužů, jejich životy byly násilně ukončeny na válečném poli, jednak zásadně změnila mapu Evropy.
V kontrastu s tímto odborným výkladem vznikla druhá část knížky Příběh tří bratrů ve Velké válce (I. Veverková), která naopak přibližuje každodenní život jak vojáků na frontě, tak jejich rodin v zázemí. Obraz příběhu bratrů Dvořáků, kteří pocházeli z obce Pchery na pomezí Slánska a Kladenska, mohl vzniknout jen díky dochované korespondenci i osobnímu deníku jednoho z nich. Z útržků informací o situaci na frontě nebo v zajetí je zachycena atmosféra přímých účastníků těchto hrůzných válečných událostí.
V prologu autoři uvádějí důvody, které je vedly k napsání knihy. Nikdy se nelze vžít do válečných hrůz a pocitů jak odvedených vojáků, tak členů rodin netrpělivě čekajících na každou sebemenší zprávu z fronty. Rodina Dvořáků je, podle našeho mínění, tou nejvhodnější. Během několika málo týdnů odešli všichni synové do války. A tak jsme se rozhodli na jejich osudech symbolicky vzpomenout všech mladých mužů odtržených od svého domova, od svých manželek, milenek i rodičů, kteří byli nuceni projít hrozbami války, která se zapsala mezi nejkrvavější konflikty 20. století.
Publikace byla vydána Patrii, z.s., za podpory Statutárního města Kladna a Královského města Slaný. K zakoupení je ve slánském Vlastivědném muzeu.
Předsednictvo Pa­trie

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy