Slánský obzor

logo

Slánský obzor 4

Publikováno sobota 16. března 1996
Obnovená ročenka Slánského obzoru se 4. ročníkem opět vydává za čtenářem. Pokračuje v naplňování koncepce stanovené při svém obnovení v roce 1993. Ve statích, pojednáních, portrétní galerii a kronice mapuje skutečnosti a jevy z minulosti i současnosti, které patří k charakteru regionu, vytvářely ho a tvoří ho, a to nejen Slánska, ale i celého současného Kladenského okresu včetně okolních spádových oblastí.

OBSAH

Na prahu 4. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Jiří Kovařík: Šlechta kraje Slánského po třicetileté válce
 • Jaroslav Vykouk: Pět heraldických zajímavostí ze Slánska
 • Zdislav Tietze: Bakovská tvrz
 • Quido kastner: Archiválie k dějinám okresu Kladno ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích
 • Otakar Špecinger: Z historie těžby uhlí na Kralupsku
 • Jan Šťovíček: Lidové kalendáře do roku 1848 ze Slánska
 • Jana Krotilová: Několik zpráv z úředních pramenů k úmrtí a pohřbu Karla Havlíčka Borovského
 • Irena Veverková: Kladenská filharmonie
 • Jiří Horák: Historie slánského letectví

PORTRÉTNÍ GALRIE

 • Václav Moucha: Antonín Knor
 • Jiří Pixa, Jiří Zlonický: Zdeněk Liška

KRONIKA

 • Z Kroniky Královského města Slaného za rok 1995
 • Z Kroniky Královského města Slaného za rok 1991
 • Kronikářský výčet prací z regionální literatury za rok 1996
 • Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 1996 v jednotlivých obcích kladenského okresu
 • Blahopřání

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky