Slánský obzor

logo

VALNÁ HROMADA

Vážení členové, dovoluji si Vás pozvat na VALNOU HROMADU Patrie, z. s., kterou svolávám na pondělí 17. prosince 2018 od 17.00 hodin do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném, Masarykovo náměstí č. 159.

Program:

  1. Úvod, přivítání
  2. Informace k ochraně osobních dat
  3. Zpráva o činnosti společnosti
  4. Zpráva o hospodaření společnosti
  5. Organizační věci:
  1. volba návrhové a volební komise
  2. volba členů předsednictva
  3. jmenování členů redakční rady ročenky Slánský obzor
  4. jmenování přehlížitelů hospodářské činnosti
  5. vyjádření o členské základně (úbytek a noví členové)

6. Informace o plánované činnosti společnosti v období let 2018–2022 7. Diskuse Organizační přestávka 8. Informace o zvolení předsedy, tajemníka a pokladníka 9. Informace o zvolení vedoucího redakční rady 10. Usnesení valné hromady 11. Představení knihy vydané Patrií, z. s.: Příběh Velké války, Příběh tří bratrů ve Velké válce Ve Slaném, dne 3. 12. 2018 Mgr. Zdeněk Víšek, předseda

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy