Slánský obzor

logo

Slánský obzor 3

Publikováno pondělí 13. března 1995
Rok 1995, v němž byl připraven 3. ročník Slánského obzoru, byl pro město Slaný významný tím, že si v něm připomenulo 700. výročí svého povýšení na město královské. Tuto událost v Slánském obzoru dokumentujeme v úvodu otištěním projevu slánského starosty pana Ladislava Čepeláka, který přednesl na slavnostním shromáždění v slánském divadle 24. června 1995.

OBSAH:

 • Zora Dvořáková: Na prahu 3. ročníku obnoveného Slánského obzoru
 • Projev starosty města na slavnostním shromáždění 24. června 1995

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Václav Moucha: Krypta slánských piaristů
 • Zdeněk Ministr: Pohanská orientace rotund v Čechách
 • Jaroslav Vykouk: Znak města Smečna
 • Karel Křesadlo: Z kšaftů slánských měšťanů 16. století
 • Jana Krotilová: Slaný – pohled do správních dějin
 • Jan Šťovíček: Kalendáře Homolků z Blevic
 • Irena Veverková: Mlýny Svatojirského potoka
 • Václav Soukup: Jak chráníme naše kulturní dědictví?
 • Libor Dobner: 130 let trvání tělocvičné jednoty Sokol v Slaném
 • Miroslav Oliverius: Zapomenutá sláva motyčínské kopané

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Otakar Špecinger: Eva Jurčinová
 • Jiří Kovařík: Josef Berounský

KRONIKA

 • Z kroniky Královského města Slaného za rok 1992
 • Z kroniky Královského města Slaného za rok 1994
 • Seznam starostů a zástupců starostů obecních úřadů okresu Kladno; k datu 31. 12. 1994

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky