Slánský obzor

logo

Slánský obzor 1 - 2

Publikováno neděle 13. března 1994
Václav Štech v roce 1893 charakte­rizoval Slánský obzor těmito slovy: „Má býti zrcadlem života v městě našem, archivem výzkumů a studií v oboru věd a umění, příruční knihovnou, památníkem současných snah, měřítkem pokroku a ukazatelem slabin. V první řadě má sloužit Slanému, najdeme-li však pomocníků, rádi rozšíříme obor jeho i na města i obce celého okresu.

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Václav Moucha: Archeologické nálezy ze slánského náměstí
 • Zdeněk Ministr: Dvě pravěké kultovní astronomicky orientované stavby na Kladensku a Slánsku
 • Jaroslav Vykouk ml.: o slánském městském znaku
 • Jiří Kovařík: Bílá hora a šlechta kraje Slánského
 • Zdislav Tietze: Tvrze uváděné v díle Václava Beneše Třebízského
 • Jan Šťovíček: Národopisná výstava českoslovanská a Slánsko
 • Jan Krinke: Opevnění na obranu Prahy
 • Otakar Špecinger: Velvary za druhé světové války

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Irena Veverková: František Duras
 • Miroslav Oliverius: Adolf Kožíšek
 • Miloslav Jaroch: Kamil Běhounek

KRONIKA

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 1993
 • Obnovený Sokol Slaný

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky