Slánský obzor

logo

Činnost Patrie v roce 2016

Vážení členové a příznivci Patrie, dovolte, abychom Vás seznámili s činností našeho spolku za uplynulý rok.

Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2016 byla příprava vydání 23. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního oblastního archivu v Praze – Státního okresního archivu v Kladně již více než dvě desítky let.
V březnu 2016 se Patria podílela – společně s Vlastivědným muzeem a slánským Gymnáziem Václava Beneše Třebízského na pořádání již IV. cyklu přednášek Regio Slanensis, zaměřených především na regionální historickou tematiku. Na této společensko-kulturní akci se svými příspěvky vystoupili rovněž naši členové – Milan Bárta (Četníci ve Slaném 1850 – 1945), Milan Hes (Terezínský rodinný tábor v Osvětimi) a Jan Čečrdle společně s Jiřím Veličkovem (50. Slánské jazzové dny).
Dne 13. 4. se v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném konala přednáška vedoucí redaktorky Slánského obzoru Zory Dvořákové o političce Miladě Horákové, která byla jako jediná žena v době komunistického režimu v Československu popravena z politických důvodů.
Dne 9. 5. 2016 byla na budově kladenské sokolovny odhalena pamětní deska bývalému starostovi Sokolské župy Budečské Františku Kleinerovi, čs. legionáři a účastníku druhého domácího odboje, který zemřel 5. května 1942 v koncen­tračním táboře v Osvětimi. Této významné společenské akce se zúčastnila tajemnice Patrie Irena Veverková, jež zde přednesla projev. O den později byla na budově bývalé kladenské reálky odhalena pamětní deska generálporučíkovi Jaroslavu Selnerovi (1906 – 1973), významné osobnosti československého zahraničního odboje v době druhé světové války. Také zde přednesla projev I. Veverková.
V malé galerii Vlastivědného muzea se 21. 6. konala prezentace již 23. ročníku Slánského obzoru, na které se svými příspěvky vystoupili Jan Čečrdle, Libor Dobner a Zdeněk Víšek. Moderátorkou setkání byla Irena Veverková.

Předseda Patrie Zdeněk Víšek a ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném Jan Čečrdle 22. 6. 2016 předali při osobním setkání starostovi Královského města Slaný Martinu Hrabánkovi výtisky nově vydaného Slánského obzoru a poděkovali mu za podporu, kterou městský úřad vydávání ročenky poskytuje.

V závěru letních prázdnin 2016 se Patria také podílela na zajištění kulturní akce Staročeský jarmark v Třebízi, která byla určena jak dětem, tak i dospělým. Návštěvníci Třebíze, zvláště pak zdejšího národopisného skanzenu, který je součástí slánského muzea, měli možnost seznámit se především s tradicí lidových řemesel na Slánsku.

V průběhu roku 2016 se redakční rada Slánského obzoru (ve složení Z. Dvořáková, B. Franková, I. Hušáková, J. Krotilová, J. Čečrdle a Z. Víšek) sešla celkem šestkrát, předsednictvo Patrie dvakrát.
O aktivitách Patrie byla veřejnost informována v červnu 2016 článkem Z. Víška v měsíčníku Slánská radnice i příspěvkem Kateřiny Husárové v Kladenské deníku (22. 6.), průběžně pak na webových stránkách Slánského obzoru (www.slanskyobzor.cz) i v celostátních časopisech – Masarykův lid (1/2016 a 2/2016). O našich akcích rovněž informují webové stránky slánského muzea – www.muzeum.slansko.cz.

Členové společnosti Patria (především Z. Dvořáková, I. Veverková, J. Čečrdle, M. Bárta, M. Hes a Z. Víšek) jsou publikačně aktivní také v celé řadě historicky zaměřených časopisů – odborných i populárně naučných.

V průběhu roku 2016 byla dvakrát oceněna veřejná činnost členů Patrie. V dubnu 2016 bylo předsedovi Patrie Z. Víškovi uděleno čestné uznání v novinářské soutěži Prix non pereant za cyklus studií o židovských hřbitovech v Čechách zveřejňovaných ve čtvrtletníku Dědictví Koruny české a v srpnu téhož roku byla tajemnici Patrie Ireně Veverkové udělena ministrem vnitra Milanem Chovancem medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ jako ocenění jejího významného badatelského přínosu v oblasti regionální historiografie a archivní služby

Předsednictvo Patrie, z. s.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy