Slánský obzor

logo

Kameny zmizelých v Kladně

12. 3. Kladno si tragické události transportu židovských obyvatel v letošním roce připomnělo 27.2. osazením dalších tzv. kamenů zmizelých. Volba letos padla na rodinu lékaře Františka Taussiga, který spolu s manželkou a dvěma dětmi zahynul v Osvětimi. Na nové tradici, zahájené v loňském roce, spolupracuje od počátku spolek PATRIA. Odhalování kamenů zmizelých se stalo neoddělitelnou součástí každoročního připomenutí genocidy židovského obyvatelstva Kladna. Na tiché pietní vzpomínce promluvil předseda Židovské obce v Praze František Bánayi, členka Patrie Irena Veverková a dlouholetý lektor preventivních programů Radek Hejret. Celou akci moderovala Gabriela Havlůjová a kulturní program zajistili studenti kladenského gymnázia. PhDr. Irena Veverková


Odhalení pamětní desky Ludvice Smrčkové

26. 2. Dne 16. 2. 2023 se v rámci komponovaného vzpomínkového programu konalo v Kladně odhalení pamětní desky na rodném domě výtvarnice Ludviky Smrčkové v ulici Milady Horákové (naproti hlavnímu nádraží), kde za spolek Patria promluvila historička Irena Veverková. Předsednictvo Patrie, z.s.


Vzpomínkové akce na deportace židů z Kladenska a Slánska

18. 2. Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na dvě vzpomínkové akce, které se budou konat v Kladně 27. 2. 2023 u příležitosti 81. výročí deportace židů z Kladenska a Slánska do terezínského ghetta v únoru 1942. Bližší informace o těchto pietních akcí, jejichž spolupořadatelem je i naše společnost, jsou uvedeny na pozvánce. Předsednictvo Patrie, z. s.


Pozvánka na vzdělávací cyklus Regio Slanensis 2023

29. 1. Vážení členové a příznivci Patrie, zvu vás na další ročník vzdělávacího cyklu Vlastivědného muzea ve Slaném Regio Slanensis, který se uskuteční v první polovině března tohoto roku v aule Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je i společnost Patria. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Zpráva o činnosti Patrie za rok 2022

29. 1. Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v loňském roce byla příprava vydání již 29. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném. Vedoucí redaktorkou Slánského obzoru od roku 1998 byla historička a spisovatelka Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022 ve věku 87 let. Její odchod připomněly nejen webové stránky Slánského obzoru a Vlastivědného muzea, ale také Kladenský deník, Slánská radnice a další periodika. Všestranné aktivity dr. Zory Dvořákové měly zcela zásadní význam pro činnost Patrie a vydávání Slánského obzoru a vzpomínka na ni vždy bude inspirací pro naši další práci. Její nekrolog byl zveřejněn v 29. ročníku Slánského obzoru a jeho autorkou byla její dlouholetá spolupracovnice Irena Veverková. Celý článek


Valná hromada Patrie 16.11.2022

29. 12. 2022 Vážení členové Patrie, dne 16.11.2022 se konala valná hromada naší společnosti, která zvolila nový výbor i novou redakční radu Slánského obzoru. Informace o jednání valné hromady jsou obsaženy v příloze. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Pozvánka na valnou hromadu 16.11.2022

6. 11. 2022 Vážení členové společnosti Patria, zvu vás na valnou hromadu naší společnosti, která se bude konat 16. listopadu 2022 od 17:00 v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda


Pozvánka na Slánské jazzové dny 2022

6. 11. 2022 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na letošní 55. ročník Slánských jazzových dnů, jejichž konání finančně podpořila také naše společnost. Patria, z.s.


Pozvánka na přednášku o Janu Šultysovi

16. 10. 2022 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, ve čtvrtek 20. října v 15,30 hod. vás zveme do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném na přednášku historika Jana Kiliána o slánském rodáku Janu Šultysovi z Felsdorfu, který byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost. Jan Kilián autorem studie o Janu Šultysovi, která byla zveřejněna v Slánském obzoru č. 29/2022. Této osobnosti se také věnoval v Slánském obzoruč. 17/ 2009 historik Zdeněk Víšek. Patria, z.s.


Pozvánka na koncert Matěje Bartoně

9. 10. 2022 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na autorský koncert absolventa slánského gymnázia Matěje Bartoně, který se uskuteční v kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 19. října v 19 hodin. Sbor a jednotlivé nástroje studentů pražských hudebních škol diriguje Matěj Bartoň. Na programu jsou skladby Doteky múzy, Sonáta č. 1 pro housle a klavír, Suita pro violoncello a klavír a Vodník. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost. Vstupenky ve výši 80 a 100 Kč je možné zakoupit na místě. Předsednictvo Patrie, z.s.


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka