Slánský obzor

logo

Pozvánka na prezentaci Slánského obzoru 19. 6. 2024

2. 6. V druhé polovině června 2024 bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný, Statutárního města Kladna a Nadačního fondu Zory Dvořákové vydán již 31. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Šéfredaktorkou Slánského obzoru je od roku 2022 kladenská historička a archivářka Irena Veverková. Celý článek


Výstava věnovaná F. Hellerovi

9. 5. Dne 7. 5. 2024 byla v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném otevřena výstava věnovaná životnímu osudu příslušníka RAF Felixe Hellera, který se narodil v našem městě před sto lety. Součástí výstavy, která potrvá do 2. 6., byla i komentovaná prezentace předsedy Patrie Zdeňka Víška. Předsednictvo Pa­trie


Výstava a prezentace věnovaná F. A. Hellerovi

2. 5. Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na komentovanou prezentaci Mgr. Zdeňka Víška. která je věnována životním osudům slánského rodáka a příslušníka RAF Felixe Arnošta Hellera (1924 – 1943). Tato prezentace se bude konat 9. 5. 2024 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea. Spolupořadatelem je i naše společnost. Předsednictvo Patrie, z.s.


Pozvánka na koncert 26.4.

20. 4. Vážení členové a příznivci Patrie, zvu vás na koncert, který se bude konat v Hejtmanském dvoře ve Slaném v pátek 26. 4. 2024. Spolupořadatelem této kulturní akce je i Patria. z.s Z. Víšek, předseda


9. ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis

10. 2. Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na 9. ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis, který bude zahájen v polovině března 2024 v aule slánského gymnázia. Pořadatelem této kulturně historické akce je kromě Vlastivědného muzea také naše společnost. Patria z.s


Činnost Patrie v roce 2023

10. 2. Zpráva o činnosti Patrie za rok 2023
Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v loňském roce byla příprava vydání jubilejního 30. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, která byla vydána za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném a Městského úřadu ve Slaném
Celý článek


Bibliografie kladenských historických námětů v Slánském obzoru

10. 2. Přehled odborných statí a studií o historických událostech a osobnostech Kladna, respektive Kladenska, které byly zveřejněny v ročence Vlastivědného muzea v Slaném a společnosti Patria Slánský obzor od jeho obnovení v roce 1993. Celý článek


Koncert Středočeského tria 21. 11. 2023

11. 11. 2023 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme vás na koncert Středočeského tria, který se bude konat 21. 11. 2023 v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově Vlastivědného muzea ve Slaném. Spolupořadatelem této kulturní akce je i naše společnost. Předsednictvo Patrie, z. s.


Setkání u hrobu V. Štecha a V.V. Štecha 2. 11. 2023

11. 11. 2023 Dne 2. 11. 2023 se na slánském hřbitově z iniciativy tajemnice společnosti Patria Petry Kubrové konalo vzpomínkové shromáždění u hrobu slánského učitele a pozdějšího dramatika Václava Štecha (1859 – 1947) a jeho syna Václava Viléma Štecha (1885 – 1974), významného historika umění. Tohoto setkání, na kterém promluvil o významu těchto dvou osobností předseda Patrie Zdeněk Víšek, se zúčastnili také místostarosta města Radek Vondráček a Hedvika Šebková, vedoucí Odboru kultury a památkové péče MěÚ v Slaném. Hrob této významné slánské rodiny byl letos v říjnu za finanční podpory Městského úřadu ve Slaném renovován. Z. Víšek, foto P. Kubrová


Pozvánka na přednášku o Chrudimi 8. 11. 2023

14. 10. 2023 Města Slaný a Chrudim zdánlivě mnoho věcí nespojuje, avšak pouze zdánlivě. Nejvýznamnější pojítka obou měst představují osobnost novorenesančního architekta Jana Vejrycha i postava středověkého kata Jana Mydláře. S historií i přítomnosti východočeské Chrudimi, která je bohatá na nejrůznější stavební pamětihodnosti, vás v Malé galerii Vlastivědného muzea seznámí 8. 11. 2023 slánští cestovatelé Viktor Čížek a Zdeněk Víšek. Vstupné je dobrovolné. Spolupořadatelem přednášky je naše společnost.
Patria, z.s.


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka