Slánský obzor

logo
zobrazit

Prezentace nového Slánského obzoru

16. 5. 2021 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.
Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.
Celý článek


JUDr. Vladimír Dvořák (30. 3. 1921 – 16. 10. 1998)

2. 4. 2021 Dr. Vladimír Dvořák patřil mezi muže-vlastence, jaké bychom dnes stěží hledali. Svoji lásku k rodné zemi si nedal vzít, přestože byl politicky pronásledován, vězněn a nemohl vykonávat svoji profesi. Duševní rovnováhu získával prostřednictvím svých zájmů o literaturu, regionální historii a geografii. Až po roce 1990 mohl v celé šíři uplatnit svoje široké znalosti. Začal spolupracovat s regionálními historiky a badateli, kterými často pomáhal při zpracovávání zajímavých témat. Velkou měrou se zasloužil o popularizaci historie mlynářství v kladenském a slánském kraji , lektoroval několik turistických map, spolupracoval s Ústavem pro jazyk český na sjednocení místopisného názvosloví v našem kraji, stál u zrodu Konfederace politických vězňů , rovněž se podílel na obnově Sokola v Kladně . V Klubu českých turistů pracoval jako krajský značkař. Podílel se na přípravě Listů z Unhošťska, později Muzejních listů, jako člen redakční rady. Po vzoru vlastenců a národních buditelů založil v roce 1990 Společnost pro ochranu kulturního dědictví (dnes PATRIA, z.s.). Dlouholetou snahou dr. Dvořáka bylo obnovení regionální ročenky Slánský obzor . Vypracoval její novou moderní koncepci, která sice vycházela z původního záměru, ale rozšířil její působnost na celý region Kladenska a Slánska. Zároveň dokázal vybudovat redakční radu nejen z nadšených laiků, ale i odborných pracovníků se stejným zájem o zmiňovaný region. Pod jeho vedením vyšlo prvních pět ročníků. Během přípravy šestého ročníku náhle zemřel. Přestože dr. Vladimír Dvořák zemřel dne 16. října 1998, díky ročence Slánský obzor je stále mezi námi. Celý článek


Informační leták Historie slánské židovské komunity

11. 2. 2021 V závěru roku 2020 slánské Informační centrum ve spolupráci se společností Patria vydalo informační leták Historie slánské židovské komunity, který zachycuje vývoj této osobité náboženské minority ve Slaném i na Slánsku od středověku až do tragických událostí v letech 1939 – 1945. Celý článek


Vydání publikace Život pod vulkánem

12. 11. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovoluji si vám oznámit, že publikace Život pod vulkánem slánského rodáka a výtvarníka Jana J. Brádky bude vydána v polovině listopadu tohoto roku. Kniha o Pražském předměstí Slaného je plná poutavého textu, zajímavých autorských kreseb a bohaté fotografické přílohy. Vydavatelem knihy je Vlastivědné muzeum Slaný. Na vydání se podílela i Patria, z. s. Plánovaný křest této významné regionální publikace se z důvodu vládního nařízení nemůže uskutečnit, ale je možné ji zakoupit v improvizovaném výdejním okénku v podloubí Vlastivědného muzea ve dnech 18.—20. listopadu a 9.—11. prosince, a to vždy v čase 9.00—11.00 a 14.00—16.00. Na způsobu zakoupení a předání knihy v jiných dnech se můžete informovat také na mailové adrese kubrova@meuslany.cz. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z. s


Zrušení přednášky ve Vlastivědném muzeu

3. 10. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, oznamujeme vám, že přednáška V. Čížka a Z. Víška České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se měla konat 14. 10. 2020 ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, byla vzhledem k současné epidemiologické situaci zrušena.
Předsednictvo Patrie, z. s.


Pozvánka na přednášku ve Vlastivědném muzeu 14. 10. 2020

25. 9. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na cestovatelskou přednášku Viktora Čížka a Zdeňka Víška České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se bude konat 14. 10. 2020 od 18 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost.
Předsednictvo Patrie, z. s.


Staročeský jarmark v Třebízi

19. 8. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zvu vás na tradiční Staročeský jarmark, který se bude konat v sobotu 29. 8. 2020 od 9 do 16 hodin v areálu Národopisného muzea v Třebízi u Slaného. Pořadatelem této společensko-kulturní akce, na níž se podílí i naše společnost, je slánské Vlastivědné muzeum.
Mgr. Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z. s


Prezentace Slánského obzoru

30. 6. 2020 Dne 24. 6. 2020 se uskutečnila v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném veřejná prezentace 27. ročníku Slánského obzoru, na které se svými příspěvky vystoupili ředitel Gymnázia V. Beneše Třebízského Milan Dundr, dále ředitel slánského muzea Jan Čečrdle a zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová. Moderátorkou prezentace byla Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria. Této společensko-kulturní akce se zúčastnilo několik desítek zájemců, včetně vedoucí odboru kultury a památkové péče slánského městského úřadu Markéty Škrancové a tajemníka Městského úřadu ve Slaném Jaroslava Brabce. Nové vydání Slánského obzoru je možno zakoupit za 80 Kč ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a Státním oblastním archivu v Kladně. Z. Víšek, předseda Patrie, z.s., foto Jiří Skála


Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020

14. 5. 2020 Prezentace nového Slánského obzoru 24. 6. 2020 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Celý článek


Návštěva židovského hřbitova ve Slaném

20. 3. 2020 V odpoledních hodinách 15. 3. 2020 se z iniciativy cestovatele Viktora Čížka, spoluautora studie o židovských hřbitovech v našem kraji, která byla zveřejněna v Slánském obzoru 2016, a předsedy společnosti Patria Zdeňka Víška uskutečnila za účasti pozvaných přátel tematická exkurse na slánském židovském hřbitově. Její průběh popisuje reportáž V. Čížka http://viiktorrr.blog.cz/…ov-ve-slanem. Historický vývoj tohoto místa je zachycen v studii Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času (Slánský obzor 2014). Předsednictvo Patrie, z.s


PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy