Slánský obzor

logo
 
strana 1/10
zobrazit

Předvánoční pozdravení

19. 12. 2021 Vážení členové a příznivci Patrie, dovolte mi, abych vám popřál hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2022. Věřme, že nadcházející rok bude snad již lepší než dva roky minulé, kdy jsme společně čelili dosud nepoznaným problémům spojených s důsledky celosvětové pandemie. Činnost naší organizace, která dlouhodobě spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Slaném, ale pokračovala – byť obtížných podmínkách – i v tomto těžkém období. Díky aktivitám členů výboru Patrie se konala celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, o nichž průběžně informovaly naše webové stránky. V současné době je redakční radou Slánského obzoru připravováno další vydání této historické ročenky, jejíž veřejná prezentace je plánována na červen příštího roku. Na jaro příštího roku je rovněž plánováno uskutečnění valné hromady naší společnosti, která musela být z důvodu nepříznivé epidemiologické situace několikrát odložena. Ještě jednou vám přeji do dalších týdnů a měsíců vše dobré a těším se na další spolupráci. Zdeněk Víšek, předseda Patrie foto: Iveta Víšková


Pozvánka na koncert 13. 10. 2021

9. 10. 2021 Vážení členové a příznivci Patrie, zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, který se bude konat ve středu 13. 10. 2021 od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalé piaristické koleje na Masarykově náměstí ve Slaném. Pořadatelem této akce je slánské Vlastivědné muzeum za spoluúčasti naší společnosti.
Předsednictvo Patrie, z. s.


Pozvánka na přednášku o Dolním Slezsku (a Kladsku)

11. 9. 2021 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na přednášku České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 18 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Cestovatelé Viktor Čížek a Zdeněk Víšek vám přiblíží historický vývoj těchto dvou zemí, které až do 18. století byly součástí nadnárodního státního celku Země Koruny české, i úzký vztah měst Kladska, Vratislavi a Svídnice k českým dějinám. Celý článek


Staročeský jarmark v Třebízi 28. 8. 2021

17. 8. 2021 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovolujeme si Vám oznámit, že 13. ročník Staročeského jarmarku se bude konat v sobotu 28. srpna 2021 v Národopisném muzeu v Třebízi, a to od devíti do šestnácti hodin. Ani letos nebudou chybět pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel a občerstvení. Pro děti budou připraveny dílničky, divadelní představení a staročeský kolotoč. To vše bude doprovázet živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea, včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně. Celý článek


Prezentace nového Slánského obzoru

16. 5. 2021 V polovině června tohoto roku bude společností Patria,z.s a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.
Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.
Celý článek


JUDr. Vladimír Dvořák (30. 3. 1921 – 16. 10. 1998)

2. 4. 2021 Dr. Vladimír Dvořák patřil mezi muže-vlastence, jaké bychom dnes stěží hledali. Svoji lásku k rodné zemi si nedal vzít, přestože byl politicky pronásledován, vězněn a nemohl vykonávat svoji profesi. Duševní rovnováhu získával prostřednictvím svých zájmů o literaturu, regionální historii a geografii. Až po roce 1990 mohl v celé šíři uplatnit svoje široké znalosti. Začal spolupracovat s regionálními historiky a badateli, kterými často pomáhal při zpracovávání zajímavých témat. Velkou měrou se zasloužil o popularizaci historie mlynářství v kladenském a slánském kraji , lektoroval několik turistických map, spolupracoval s Ústavem pro jazyk český na sjednocení místopisného názvosloví v našem kraji, stál u zrodu Konfederace politických vězňů , rovněž se podílel na obnově Sokola v Kladně . V Klubu českých turistů pracoval jako krajský značkař. Podílel se na přípravě Listů z Unhošťska, později Muzejních listů, jako člen redakční rady. Po vzoru vlastenců a národních buditelů založil v roce 1990 Společnost pro ochranu kulturního dědictví (dnes PATRIA, z.s.). Dlouholetou snahou dr. Dvořáka bylo obnovení regionální ročenky Slánský obzor . Vypracoval její novou moderní koncepci, která sice vycházela z původního záměru, ale rozšířil její působnost na celý region Kladenska a Slánska. Zároveň dokázal vybudovat redakční radu nejen z nadšených laiků, ale i odborných pracovníků se stejným zájem o zmiňovaný region. Pod jeho vedením vyšlo prvních pět ročníků. Během přípravy šestého ročníku náhle zemřel. Přestože dr. Vladimír Dvořák zemřel dne 16. října 1998, díky ročence Slánský obzor je stále mezi námi. Celý článek


Informační leták Historie slánské židovské komunity

11. 2. 2021 V závěru roku 2020 slánské Informační centrum ve spolupráci se společností Patria vydalo informační leták Historie slánské židovské komunity, který zachycuje vývoj této osobité náboženské minority ve Slaném i na Slánsku od středověku až do tragických událostí v letech 1939 – 1945. Celý článek


Vydání publikace Život pod vulkánem

12. 11. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, dovoluji si vám oznámit, že publikace Život pod vulkánem slánského rodáka a výtvarníka Jana J. Brádky bude vydána v polovině listopadu tohoto roku. Kniha o Pražském předměstí Slaného je plná poutavého textu, zajímavých autorských kreseb a bohaté fotografické přílohy. Vydavatelem knihy je Vlastivědné muzeum Slaný. Na vydání se podílela i Patria, z. s. Plánovaný křest této významné regionální publikace se z důvodu vládního nařízení nemůže uskutečnit, ale je možné ji zakoupit v improvizovaném výdejním okénku v podloubí Vlastivědného muzea ve dnech 18.—20. listopadu a 9.—11. prosince, a to vždy v čase 9.00—11.00 a 14.00—16.00. Na způsobu zakoupení a předání knihy v jiných dnech se můžete informovat také na mailové adrese kubrova@meuslany.cz. Mgr. Zdeněk Víšek, předseda Patrie, z. s


Zrušení přednášky ve Vlastivědném muzeu

3. 10. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, oznamujeme vám, že přednáška V. Čížka a Z. Víška České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se měla konat 14. 10. 2020 ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, byla vzhledem k současné epidemiologické situaci zrušena.
Předsednictvo Patrie, z. s.


Pozvánka na přednášku ve Vlastivědném muzeu 14. 10. 2020

25. 9. 2020 Vážení členové a příznivci společnosti Patria, zveme vás na cestovatelskou přednášku Viktora Čížka a Zdeňka Víška České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), která se bude konat 14. 10. 2020 od 18 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Spolupořadatelem této akce je i naše společnost.
Předsednictvo Patrie, z. s.


 
strana 1/10

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy